Ogłoszenie

Na sprzedaż Gospodarstwo- Osada Młyńska- BOŻY DAR w Koryciskach, gm.Wieniawa, powiat Przysuski.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radom, mazowieckie
Numer ogłoszenia
33933069
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Kelles-Krauza 13 lok. 7 U

SzczegółyNA SPRZEDAŻ
GOSPODARSTWO - OSADA MŁYŃSKA - "BOŻY DAR"
W KORYCISKACH, GM. WIENIAWA, POWIAT PRZYSUSKI
Syndyk Masy Upadłości Janusza Kowalczyka z/s w Radomiu,
ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż n/w nieruchomości
I. Przedmiot przetargu.
1. nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Koryciska 107, gm. Wieniawa, składająca się z działek o nr ewid.: 206, 189, 225/1, 225/10, 225/11, 225/13, 225/15, 225/18, 225/2, 225/4, 225/6, 225/7, 225/8, 225/9, 63,64 o łącznej powierzchni 25,2424 ha, zabudowana m.in. budynkami: mieszkalnym, stajnią, młynem, objętej księgami wieczystymi RA1P/00027344/1, RA1P/00004972/5 i RA1P/00009938/0,
2. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Koryciska 107, gm. Wieniawa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 225/17, o powierzchni 3.500 m2, objęta księgą wieczystą nr RA1P/00009288/8;
Łączna cena wywoławcza wynosi 832.000,- zł brutto.
II. Warunki przetargu.
1. Złożenie pisemnej oferty zgodnej z Regulaminem przetargu wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w zaklejonej kopercie z napisem "Przetarg - Kowalczyk" w Biurze Syndyka przy ulicy K. Kelles-Krauza 13 lok. U7, 26-610 Radom, w terminie do dnia 26.08.2019 r. do godz. 15:00.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 83.200,- zł na rachunek bankowy masy upadłości: Janusz Kowalczyk w upadłości likwidacyjnej, ul. Kalińska 4, 26-600 Radom, ING Bank Śląski S.A. 43 1050 1793 1000 0091 3937 0366; do dnia 26.08.2019 r.
III. Informacje dodatkowe.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:30 w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr XI. Regulamin przetargu - do wglądu w dni robocze w godz. 10:00-14:00 w Biurze Syndyka. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem - tel. 501 104 650, e-mail: biuro.syndyka.radom@wp.pl.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
33933069
drukuj ogłoszenie