Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego i garażowego wraz z przynależnymi udziałami w prawie własności gruntu

wielkopolskie, Koło

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
TORUŃSKA, Koło, wielkopolskie
Powierzchnia
46,8 m2
Cena
135 800 zł
Numer ogłoszenia
33933700
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
Al. Niepodległości
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ogłasza:
I. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu użytkowego i garażowego wraz z przynależnymi udziałami w prawie własności gruntu:
Położenie nieruchomościOznaczenia
geodezyjne

Przeznaczenie
w miejscowym
planie
zagospodaro-
wania
przestrzen-
nego
Nr lokalu

udział w nierucho-
mości wspólnej
Pow. użytkowa w m2Cena wywoławczaWadiumData
i godzina przetargu
Koło
ul. Toruńska
80
obręb Koło,
arkusz mapy 22,
działka nr 17
o pow. 0,1638 ha,
KW nr KN1K/00004771/4.
Teren, na którym
znajduje się
Lokal
użytkowy
nr 1

639/5584
46,80135.800,00


13.500,00 zł2
października
2019 r.

11:30
nieruchomość
oznaczony
jest symbolem
MWU-2 i
przeznaczony
jest pod
realizację
oraz utrzymanie
zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej
z usługami nieuciążliwymi
Lokal
garażowy
nr 12

237/5584
23,7025.700,00
2.500,00 zł2
października 2019r.

12:00
1. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Bank PKO B.P. S.A I Oddział w Poznaniu nr 74 1020 4027 0000 1302 0403 1241 do dnia 27 września 2019 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto Urzędu).
II. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu biurowego i lokali garażowych wraz z przynależnymi udziałami w prawie własności gruntu:
Położenie nieruchomościOznaczenia
geodezyjne

Przezna-
czenie
w miejscowym
planie
zagospoda-
rowania
przestrzen-
nego
Nr
lokalu

udział
w nierucho-
mości wspólnej
Pow. użytkowa w m2Cena wywoławczaWadiumData
i godzina przetargu
Kępno
ul. Wrocławska
obręb Kępno,
arkusz
mapy 107,
działka
nr 346/4
o pow.
0,3020 ha,
KW
nr KZ1E/
00053061/3.
Lokal
biurowy
nr 1

12453/33933
114,92368.500,00 zł

36.800,00 zł2 października
2019 r.

12:30
63Teren,
na którym
znajduje się
nieruchomość
oznaczony
jest symbolem
AC1UA tj.
przeznaczenie
podstawowe
- tereny
zabudowy
usług
Lokal
garażowy
nr 4

1922/33933
19,2221.400,00 zł2.000,00 zł2 października 2019r.

13:00
administracji
i przeznaczenie uzupełniające -
tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Lokal
garażowy
nr 5

1926/33933
19,2621.400,00 zł2.000,00 zł2 października 2019r.

13:30
1. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Bank PKO B.P. S.A I Oddział w Poznaniu nr 74 1020 4027 0000 1302 0403 1241 do dnia 27 września 2019 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto Urzędu).
III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się na nieruchomości położonej w Wonieściu 50A, gm. Śmigiel:
1. Dla nieruchomości położonej w Wonieściu 50A, gm. Śmigiel, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0029 Wonieść, arkusz mapy 2, działka nr 225/9 o pow. 0,2486 ha, Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1K/00042001/2. Dla lokalu mieszkalnego nr 8 nie została urządzona księga wieczysta.
2. Cena wywoławcza wynosi 20.900,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych), przy czym dodatkowo nabywca zostanie obciążony kosztami postępowania, na które składają się koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi. Koszty dodatkowe nie podlegają licytacji.
3. Przetarg odbędzie się 2 października 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Banku PKO B.P. S.A I Oddział w Poznaniu nr 74 1020 4027 0000 1302 0403 1241 do 27 września 2019 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto Urzędu).
IV. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 68a:
1. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako obręb Kościan, arkusz mapy 45, działka nr 4242/1 o pow. 0,0559 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1K/00042198/9.
2. Cena wywoławcza wynosi 213.500,00 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy pięćset złotych), przy czym dodatkowo nabywca zostanie obciążony kosztami postępowania, na które składają się koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi. Koszty dodatkowe nie podlegają licytacji.
3. Przetarg odbędzie się 2 października 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Banku PKO B.P. S.A I Oddział w Poznaniu nr 74 1020 4027 0000 1302 0403 1241 do 27 września 2019 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto Urzędu).
V. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Słupcy przy ul. Traugutta 80:
1. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako obręb Słupca, arkusz mapy 7, działka nr 2313/3 o pow. 0,1522 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy prowadzi księgę wieczystą KW nr KN1S/00027974/1.
2. Cena wywoławcza wynosi 400.200,00 zł (słownie: czterysta tysięcy dwieście złotych), przy czym dodatkowo nabywca zostanie obciążony kosztami postępowania, na które składają się koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi. Koszty dodatkowe nie podlegają licytacji.
3. Przetarg odbędzie się 2 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Banku PKO B.P. S.A I Oddział w Poznaniu nr 74 1020 4027 0000 1302 0403 1241 do 27 września 2019 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto Urzędu).
Ogłoszenia o przetargach, wraz z opisem nieruchomości, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu www.umww.plw zakładce Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub wynajęcia, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tel. (61) 626 65 55, 626 65 40, e-mail dg.sekretariat@umww.pl.
33933700
drukuj ogłoszenie