Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości DREBUD sp.z o.o. sprzeda składniki masy upadłości: nieruchomości położone Hucie Komorowskiej i urządzenia techniczne

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rzeszów, podkarpackie
Numer ogłoszenia
33934401
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-231 Rzeszów
Ulica
Towarowa 12

Szczegóły_________________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI
Syndyk masy upadłości "DREBUD" Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Hucie Komorowskiej w ramach postępowania V GUp 5/17 prowadzonego w Sądzie Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych sprzeda z wolnej ręki składniki masy upadłości ww. dłużnika w postaci:
a) nieruchomości położonej w woj. podkarpackim, powiat kolbuszowski, gmina Majdan Królewski, miejscowość Huta Komorowska składająca się z działki nr 564/2 (tereny przemysłowe), oraz działki 564/4 (tereny przemysłowe), o łącznym obszarze 1,2151ha, zabudowana zespołem budynków o charakterze produkcyjno-usługowym - księga wieczysta nr TB1K/00041143/6,
b) nieruchomości położonej w woj. podkarpackim, powiat kolbuszowski, gmina Majdan Królewski, miejscowość Huta Komorowska składająca się z działki nr 564/10 (na której znajduje się staw) oraz nr 564/11, o łącznym obszarze 1,1017 ha - niezabudowana - księga wieczysta nr TB1K/00047730/0,
c) urządzeń technicznych i maszyn, środków transportu, innych środków trwałych oraz aktywów obrotowych stosownie do wyceny biegłego z dnia 14.07.2017r.
Dokładny opis nieruchomości oraz ruchomości wraz z dokumentacją zdjęciową znajduje się na stronie internetowej syndyka: www.dppr-szarek.plw zakładce Upadłości i Restrukturyzacje w części dot. DREBUD. Termin składania ofert upływa 16.09.2019r.
Wszelkie informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży dostępne są również w biurze syndyka w Mielcu (39-300) ul. Mickiewicza 52 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania pod numerem telefonu +48600804368. Zapytań można również dokonywać mailowo pod adresem: syndyk@dppr-szarek.pl.
33934401
drukuj ogłoszenie