Ogłoszenie

Sędzia-komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Kobud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej-odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

lubelskie, Łęczna

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łęczna, lubelskie
Numer ogłoszenia
33934856
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
21-010 Łęczna
Ulica
Pawlak 14

SzczegółySędzia-komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Kobud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej (sygn. akt IX GUp 52/18) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kobud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej - Restauracja Grodzka 15, w skład której wchodzą :
- nieruchomość gruntowa położona w Lublinie przy ul.Grodzkiej 15 stanowiąca działkę gruntu nr 72/3, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00177386/8, zabudowana budynkiem kamienicy handlowo-usługowej o funkcji gastronomicznej wraz z minibrowarem (linia technologiczna do produkcji piwa).
- ruchomości niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności wskazane w opisie i oszacowaniu (Raporcie z Wyceny Wartości Ruchomości) na stronach 11 - 23 pod pozycjami 1 - 223, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania ustalona w operacie szacunkowym, tj. 6 033 660 zł (sześć milionów trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych), z zaznaczeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) na rachunek bankowy o nr 17 1750 0012 0000 0000 3980 9567 z dopiskiem : wadium przetarg, które należy wpłacić do dnia 9 września 2019 roku (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości), zaś oferty należy składać w terminie do dnia 5 września 2019 r. godz. 15.30 - liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (biuro podawcze Sądu lub Sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza odbędzie się w dniu 10 września 2019 roku godz. 9.00, sala XXIV.
Dodatkowe informacje pod numerem 507105955 lub mailowo wieniakowski@wieniakowski.pl
33934856
drukuj ogłoszenie