Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27

śląskie, Lubliniec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lubliniec, śląskie
Cena
2 zł
Numer ogłoszenia
156949
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


WYCIĄG

z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej położonej w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27,
stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego


Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27, oznaczonej na mapie
7 Molna obręb Ciasna jako działka nr 101/6, o powierzchni 8,5589 ha (rodzaj użytków:
dr 0,1660 ha, LsIV 7,4143 ha, B-LsIV 0,9786 ha) zapisanej w księdze wieczystej CZ1L/00034064/4 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego, zabudowanej budynkiem pałacowym i budynkiem gospodarczym. Działka posiada nieregularny kształt, zbliżony do trapezu. Działka jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 2 465 775,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 października 2019 roku o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, I piętro, sala posiedzeń nr 28.

Przystępujący do ww. przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia
25 września 2019 roku wadium w wysokości 246 578,00 zł na konto Powiatu Lublinieckiego nr 88 1020 1664 0000 3702 0190 9332 - z zaznaczeniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. konto.

Pełna wersja ogłoszenia o przetargu opublikowana jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu: www.lubliniec.starostwo.gov.pl, www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. 26 lub pod nr telefonu 34 3510 537,
34 3510 509.

 

drukuj ogłoszenie