Ogłoszenie

Przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego położonej w Bielsku-Białej.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radom, mazowieckie
Numer ogłoszenia
33937439
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
-
Osoba kontaktowa
BEKARA SP. Z O.O W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk masy upadłości BEKARA Sp. z o.o. z/s w Radomiu
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 23
I. Przedmiot przetargu.
1. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o pow. 2 587 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 83/22, 83/30 i 83/31, zabudowanej kompleksem budynków o łącznej pow. użytkowej 6 117,80 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00067260/4;
2. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o pow. 3 727 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 83/32 i 83/33, zabudowanej kompleksem budynków o łącznej pow. użytkowej 2 030,95 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00103468/7.
Budynki mają charakter produkcyjno-usługowo-biurowo-magazynowy. Część pomieszczeń jest czasowo wynajmowana. Przedmiot przetargu nie obejmuje urządzeń kotłowni.
Łączna cena wywoławcza wynosi 3.105.000,- zł brutto.
II. Warunki przetargu.
1. Złożenie pisemnej oferty zgodnej z Regulaminem przetargu wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w zaklejonej kopercie z napisem "Przetarg - BEKARA" w Biurze Syndyka przy ulicy K. Kelles-Krauza 13 lok. U7 w Radomiu (26-610), w terminie do dnia 22.07.2019 r. do godz. 15:00.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 310.500,- zł na rachunek bankowy masy upadłości: BEKARA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Prażmowskiego 9/15, 26-600 Radom 98 9147 0009 0000 7315 2000 0001; do dnia 22.07.2019r.
III. Informacje dodatkowe.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godzinie 11.00 w Biurze Syndyka. Transakcja zwolniona z podatku VAT. Regulamin przetargu - do wglądu w Biurze Syndyka w Radomiu w dni robocze w godz. 10:00-14:00. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem - tel. 501 104 650, e mail: biuro.syndyka.radom@wp.pl. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
33937439
drukuj ogłoszenie