Ogłoszenie

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, położonej w obrębie Kłębowo nad jeziorem Symsar

warmińsko-mazurskie, Kłębowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kłębowo, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
8 192 m2
Cena
610 942,38 zł
Numer ogłoszenia
33937765
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Świętochowskiego
Osoba kontaktowa
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKI

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia
BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
OGŁASZA TRZECIUSTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE KŁĘBOWO NAD JEZIOREM SYMSAR, GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI, POWIAT LIDZBARSKI,
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Działka 100/4 o powierzchni 8192m2zapisana w KW nr OL1L/00026718/4 zabudowana budynkiem wczasowym o powierzchni 1388,25m2, budynkiem kolonijnym o powierzchni użytkowej 375,28m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 58,21m2, budynkiem hydroforni o powierzchni użytkowej 41,69m2, budowlą oczyszczalni ścieków wraz z udziałem w częściach wspólnych 3/180 w działkach 100/9,100/12, 100/13, 100/42, 100/60, 100/61, 100/68, 100/83, oznaczona w planie zagospodarowania symbolami: częściowo 01KD10-droga dojazdowa publiczna zakończona placykiem manewrowo zwrotnym o nawierzchni utwardzonej, dojazddo pomostów, 11Ko-teren istniejącej oczyszczalni ścieków adaptowany, 1UTm-teren istniejącego schroniska młodzieżowego "ŚWITEŹ", 10WZ-teren istniejącego ujęcia wody z hydrofornią adaptowany, 010KDW-projektowane drogi dojazdowe wewnętrzne o nawierzchni gruntowej, stabilizowanej, 2UT-teren istniejącego pola namiotowego.
Cena wywoławcza nieruchomości: 610.942,35zł w tym wartość budynków i budowli: 414.894,08zł, wadium: 66.000,00zł
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 9PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU O GODZINIE 9.00
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.
1. W przetargu nieograniczonym mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 4 października 2019 roku wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim: Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek bankowy Urzędu.
2. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
3. Pierwszy przetarg odbył się dnia 29 marca 2019 roku, a drugi przetarg odbył się dnia 5 lipca 2019 roku.
4. Szczegółowych informacji udziela w Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14, pok. 101 (I piętro), tel. 89 7678513. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz na stronie internetowejhttp://lidzbarkw-um.bip-wm.pli www.lidzbarkw.euw zakładce: "nieruchomości" -"przetargi".
Lidzbark Warmiński, dnia 2 sierpnia 2019 roku
33937765
drukuj ogłoszenie