Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kolejowej 110 w miejscowości Plewiska, gmina Komorniki

wielkopolskie, Plewiska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Plewiska, wielkopolskie
Cena
454 875 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-09-2019
Numer ogłoszenia
33939434
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-844 Poznań
Ulica
Kochanowskiego 4
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, Kancelaria Komornicza nr V w Poznaniu, zawiadamia, że w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości
17 września 2019 r. o godzinie 11:00
w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosza Guzika Kancelaria Komornicza nr V, ul. Kochanowskiego 4/6, Poznań odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kolejowej 110 w miejscowości Plewiska, gmina Komorniki, powiat poznański, obręb ewidencyjny Plewiska, arkusz mapy 16, numer działki 1104/1, o numerze KW PO2P/00049122/7.
Suma oszacowania wynosi 606 500,00 zł, a cena wywołania wynosi 454 875,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 60 650,00 zł, którą należy wpłacić: na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez PKO BP SA, w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji, gotówką w siedzibie kancelarii komornika;
Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.
Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl
33939434
drukuj ogłoszenie