Ogłoszenie

Syndyk Marka Bryzy ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Świebodzinie przy ul. Partyzanckiej 8/3

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
87,61 m2
Cena
137 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-09-2019
Numer ogłoszenia
33940015
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-775 Zielona góra
Ulica
Zacisze 16 A
Osoba kontaktowa
BIURO SYNDYKA DAGMARA BRODACKA

SzczegółySyndyk Marka Bryzy
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
w Świebodzinie
ogłasza PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż:
Nieruchomości lokalowej położonej w Świebodzinie przy ul. Partyzanckiej 8/3 o powierzchni użytkowej 58,66m2, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1S/00055350/7 wchodzącej w skład masy upadłości Marka Bryzy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, udział związany z własnością lokalu w wysokości 26/100. Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz 3 przedpokoi oraz powierzchni przynależnej gospodarczej G3, G4, G8 o łącznej pow. 87,61 m2
Cena wywoławcza wynosi 137.000,00 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)
Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 13.700,00 zł (trzynaście tysięcy siedemset złotych 00/100
I. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie do dnia 10.09.2019r. pisemnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na przetarg - Marek Bryza VGUp 7/19", w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sprawy Upadłościowe i Restrukturyzacyjne, 65-950 Zielona Góra Plac Słowiański 12 oraz opłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwoty 13.700,00 zł do dnia 10.09.2019r. na rachunek masy upadłości Marka Bryzy w upadłości likwidacyjnej, prowadzony przez PKO BP S.A. Oddział w Zielonej Górze nr 76 1020 5402 0000 0802 0415 9018 przy czym o terminie wpłaty wadium decyduje data uznania rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium,
II. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 13.09.2019r. o godzinie 12.00 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy, 65-950 Zielona Góra Plac Słowiański 12 w Sali 101,
III. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca.
IV. Regulamin przetargu wraz z opisem i oszacowaniem nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze ul. Zacisze 16a pokój 106, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem telefonu 605643049.
33940015
drukuj ogłoszenie