Ogłoszenie

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 98/16 położnej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka

pomorskie, Tczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Tczew, pomorskie
Powierzchnia
2 154 m2
Cena
750 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-10-2019
Numer ogłoszenia
33940481
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-110 Tczew
Ulica
Pl. J. Piłsudskiego 1
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Tczew

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew
1.Oznaczenie nieruchomości, cena wywoławcza i funkcja w planie:
dz. 98/14 obr. 11 o pow. 2877m2 za cenę netto 1.000.000,00zł
dz. 98/16 obr. 11 o pow. 2154m2 za cenę netto 750.000,00zł
dz. 98/17 obr. 11 o pow. 2154m2 za cenę netto 750.000,00zł
zapisane w KW GD1T/00017957/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie
Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
Funkcja w planie: Działki przeznaczone są do sprzedaży na funkcje dopuszczone w Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno - usługowego Piotrowo w Tczewie dla terenu oznaczonego symbolem "12U" - przeznaczenie: tereny usług. Dla tego terenu dopuszcza się lokalizację : usług nieuciążliwych; usług handlu, z wyłączeniem obiektów handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m2; funkcji obsługi turystyki w postaci hoteli i moteli; usług związanych z ochroną zdrowia; funkcji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; zieleni urządzonej , parkingów i dróg wewnętrznych związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.
Funkcje wykluczone: nie dopuszcza się lokalizacji : funkcji mieszkaniowych, usług oświaty i ochrony zdrowia, funkcji produkcyjnych, funkcji magazynowych i składowych.
Zagospodarowania należy dokonać na warunkach określonych w Planie.
2. Przeznaczenie nieruchomości : sprzedaż na własność
3. Termin i miejsce przetargu: 29.10.2019 r., godz. 1000 - Urząd Miejski w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 , sala nr 20 (I piętro)
4. Wysokość wadium:
dz. 98/14 obr. 11 - 100.000,00zł
dz. 98/16 obr. 11 - 75.000,00zł
dz. 98/17 obr. 11 - 75.000,00zł
Wadium w pieniądzu musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 23.10.2019 r. (włącznie)
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 , II piętro
strona internetowa: www.bip.tczew.pl zakładka Ogłoszenia - Przetargi
-strona internetowa www.sip.tczew.pl
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 (pokój 55 II piętro , tel. 58 77-59-362).
33940481
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: