Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Starosta Jeleniogórski podaje do publicznej wiadomości wyciąg o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Janowicach Wielkich

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gdańsk, pomorskie
Cena
60 000 zł
Numer ogłoszenia
33939826
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-809 Gdańsk
Ulica
Milskiego 1
Osoba kontaktowa
NETINTERPRESS SEBASTIAN HAWRYŁO

SzczegółySTAROSTA JELENIOGÓRSKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JANOWICACH WIELKICH OBRĘB 0002 KOMARNO, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Nieruchomość położona jest na terenie Gminy Janowice i oznaczona jest w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 125/3 o powierzchni 0,19 ha. Nieruchomość zabudowana ruinami budynku prawdopodobnie mieszkalno-gospodarczego. Nieruchomość jest nieogrodzona i niezagospodarowana. Kształt zbliżony do prostokąta o nachylonym ukształtowaniu nawierzchni. Obecnie nieruchomość nie posiada żadnych przyłączy infrastruktury technicznej. Nieruchomość porośnięta samosiejkami krzewów i drzew.
W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr JG1J/00004895/6 bez długów i ciężarów.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 43 z dnia 12 lutego 2019 roku.
Cena wywoławcza - 60.000,00 zł
Wadium (wniesione w pieniądzu) - 3.000,00 zł
Minimalne postąpienie - 600,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 18.09.2019 r.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 i przy
ul. Podchorążych 15 oraz na stronie internetowej pod adresem www.powiat.jeleniogrski.pl.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 202 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.
33939826
drukuj ogłoszenie