Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek Kancelaria Komornicza nr I w Nowej Soli ogłasza pierwszą licytację prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w postaci działki, położonej Nowa Sól, ul. Brzozowwa

mazowieckie, Nowa sól

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nowa sól, mazowieckie
Cena
242 900 zł
Numer ogłoszenia
33940161
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-100 Nowa sól
Ulica
Długa 4a
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W NOWEJ SOLI DANIEL CHŁOPEK

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek Kancelaria Komornicza nr I w Nowej Soli (tel. 0683872074) ogłasza, że:
*) w dniu 27.09.2019 r. o godz. 13.00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 292,98 m2 oraz budynkiem biurowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 219,63 m2 działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 85/3 o łącznym obszarze 0,8156 ha, położonej:
67-100 Nowa Sól przy ul. Zielonogórskiej 85, powiat nowosolski, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 29532 [NKW ZG1N/00029532/2].
Działka nr 85/3 o powierzchni 0,8156 ha posiada kształt regularny, w postaci lekko wydłużonego prostokąta zwężającego się w kierunku wschodnim. Na działce położony jest budynek mieszkalny i budynek o funkcji biurowo-magazynowej. Cała działka dzieli się na dwie części: frontowa związana z funkcją mieszkalną; w głębi pozostała część działki wykorzystywana jest na cele składowo-magazynowe, na której stoi budynek biurowo-magazynowy. Działka jest ogrodzona. Teren uzbrojony jest w sieci: wodną, energetyczną, gazową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Budynek mieszkalny zrealizowany został w 2000 roku. Jest to obiekt wolno stojący, niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem nieużytkowym oraz garażem dwustanowiskowym. Wzniesiony został na sztucznej skarpie. Wyposażenie: instalacje: wodna, elektryczna, gazowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe) z piecem gazowym, teletechniczna, kominek. Układ funkcjonalny bez zastrzeżeń (bardzo dobry). Charakter budynku rezydencjonalny. Stan techniczny z zewnątrz bardzo dobry. Obiekt w wieku około 18 lat, zrealizowany w nowych technologiach, o wysokim wówczas standardzie wykończenia i wyposażenia. Budynek biurowo-magazynowy zrealizowany został w 1990 roku. Jest to obiekt wolno stojący, parterowy, niepodpiwniczony, w części jako wiata obudowana, część zagospodarowana jako pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym i kuchennym. Część magazynowo-warsztatowa obejmuje pomieszczenie z kanałem samochodowym i trzema pomieszczeniami pomocniczymi. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 10.09.2018 roku).
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 207 000,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 905 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 120 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika.
*) w dniu 4.10.2019 r. o godz. 8.30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 18 o powierzchni użytkowej 45,23 m2 wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem piwnicy o powierzchni 13,34 m2 oraz udziałem wynoszącym 1055/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali opisanych w KW nr 28650,
położonego: 67-100 Nowa Sól, ul. Południowa 1, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 37443 [NKW ZG1N/00037443/0]. Działki nr 172/4, 172/5, 172/6, na których znajduje się budynek z ww. lokalem to wzniesienie (górka), na szczycie którego zlokalizowany jest budynek wraz z lokalem. Położenie budynku to obrzeże strefy śródmiejskiej, jest uboczne, bardzo urokliwe, w otoczeniu parku, przy zbiorniku wodnym (stawie), w pobliżu boisko sportowe tzw. ORLIK. Teren wokół budynku stanowią zadbane tereny rekreacyjne miasta. Budynek jest obiektem II-kondygnacyjnym, zrealizowanym w 1930 roku w technologii tradycyjnej. Wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i centralnego ogrzewania (zasilanie z wspólnej kotłowni, stary system z grzejnikami żeliwnymi). Funkcja budynku - mieszkaniowa wielorodzinna. W budynku znajduje się 15 lokali mieszkalnych. Lokal położony jest na I piętrze budynku. W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, skrytka, przedpokój i WC o powierzchni użytkowej 45,23 m2. Wejście do lokalu ze wspólnego korytarza. Układ funkcjonalny - dość dobry. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 10.12.2018 roku).
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 91 500,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 625,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika.
*) w dniu 4.10.2019 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106 odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, altaną ogrodową, wiatą (prowizoryczną) oraz budynkiem gospodarczym działki gruntu, oznaczonej numerem geodezyjnym 359 o łącznym obszarze 0,0324 ha, położonej: 67-106 Otyń, ul. Chrobrego 4, powiat nowosolski, województwo lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 4947
[NKW ZG1N/00004947/3].
Działka ta posiada kształt dość regularny - wydłużony, zbliżony do prostokąta. Od frontu na całej szerokości działki zlokalizowany jest budynek mieszkalny (zabudowa zwarta). W głębi działki, za budynkiem mieszkalnym, znajduje się podwórze przydomowe, a na podwórzu: altana ogrodowa (nietrwale z gruntem związana), wiata (prowizoryczna) oraz budynek gospodarczy. Podwórze nieutwardzone. Od strony zaplecza działki ogrodzenie jest murowane z wbudowanymi dwoma bramami: bramą stalową (płycina wypełniona blachą powlekaną) i starą sztukowaną bramą drewnianą (wjazd z ulicy do wiaty). Teren uzbrojony jest w sieci: wodną, kanalizacyjną, energetyczną i gazową (brak przyłącza gazowego do budynku na szacowanej nieruchomości). Nawierzchnia dróg, do których przylega wyceniana nieruchomość, ma nawierzchnię utwardzoną. Okres realizacji budynku to lata przedwojenne. Jest to obiekt II-kondygnacyjny, podpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej. Z programu użytkowego wynika, że w budynku funkcjonują dwa mieszkania. Traktując budynek jako budynek z dwoma mieszkaniami, ich powierzchnie wynoszą: mieszkanie na parterze: 76,32 m2, mieszkanie na poddaszu: 75,49 m2 - łącznie 151,81m2. Stan techniczny budynku dostateczny. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 7.02.2017 roku, który znajduje się w aktach sprawy).
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 195 700,00 zł,
w tym: wartość gruntu 15 200,00 zł, wartość zabudowy 180 500,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 130 466,66 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 570,00 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika.
*) w dniu 8.10.2019 r. o godz. 13.10 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; w postaci działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2/42 (w ewidencji gruntów działka ta jest podzielona na dwie o nr. 2/142 i 2/143, co nie zostało ujawnione w księdze wieczystej), położonej 67-100 Nowa Sól, ul. Brzozowa, powiat nowosolski, województwo lubuskie, o łącznym obszarze 0,9733 ha; dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 34427 [NKW ZG1N/00034427/1].
Nieruchomość położona jest w kompleksie działek, które w przeszłości stanowiły jeden zakład (DOZAMET) przypisany do ul. Piłsudskiego. Obszar tego kompleksu rozciąga się od ul. Piłsudskiego (strona wschodnia) do terenów rolnych i ogrodów działkowych, tj. terenów poza obszarem zainwestowania miejskiego (strona zachodnia). Od strony północnej kompleks ten przylega do rzeczki Czarna Struga. Od strony południowej graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działki nr 2/142 i 2/143 powstały w wyniku podziału działki nr 2/42. Działka nr 2/142 sklasyfikowana jest jako teren zurbanizowany niezabudowany. W rzeczywistości jest zabudowana kontenerową stacją transformatorową. Przy czym zabudowa działki nr 2/142 nie podlega sprzedaży razem z szacowanym prawem, gdyż stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 1.03.2019 roku).
Suma oszacowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 242 900,00 zł (przy czym wartość prawa użytkowania wieczystego działki nr 2/142 wynosi 900,00 zł, a wartość prawa użytkowania wieczystego działki nr 2/143 wynosi 242 000,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 182 175,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank BNP Paribas S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz.U. z 2015, poz. 626) od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC.
Komornik Sądowy
Daniel Chłopek
33940161
drukuj ogłoszenie