Ogłoszenie

Przeydent Wrocławia ogłasza pzretarg ustny na sprzedaż garażu położonego we Wrocławiu przy ul. Kołobrzeskiej

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
16,48 m2
Cena
21 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
23-09-2019
Numer ogłoszenia
33941036
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
50-141 Wrocław
Ulica
Pl. nowy Targ 1/8
Osoba kontaktowa
Urząd Miejski Wrocławia

SzczegółyPREZYDENT WROCŁAWIA
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu niemieszkalnego garażu:
1. ul. Kołobrzeska, garaż nr G14
Powierzchnia lokalu-16,48 m2
Cena wywoławcza w zł-21 000,00 zł
Wadium-2 100,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia-210,00 zł
Lokal niemieszkalny garaż oglądać można w dniach od 19.08.2019 r. do 23.08.2019 r., od 26.08.2019 r. do 30.08.2019 r., od 02.09.2019 r. do 06.09.2019 r. oraz
od 09.09.2019 r. do 11.09.2019 r. w godz. 9.00 - 14.00, po uprzednim ustaleniu terminu z Zarządem Zasobu Komunalnego, ul. św. Elżbiety 3, tel. 71 776-24-52.
U W A G I:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 23 września 2019 r.
2. Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 16 września 2019 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
3. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
4. Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, I p.
Ogłoszenia o przetargach dostępne są również w internecie pod adresem: http://bip.um.wroc.pl
5. Prezydent Wrocławia może odwołać przetarg z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, pok. 149 tel. 71 777 77 66.
33941036
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: