Ogłoszenie

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje o licytacji niezabudowanej działki położonej w Nałęczowie przy ul. Spółdzielczej

lubelskie, Nałęczów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Spółdzielcza, Nałęczów, lubelskie
Powierzchnia
3 311 m2
Cena
638 400 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-09-2019
Numer ogłoszenia
33941042
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-027 Lublin
Ulica
Sądowa 5
Osoba kontaktowa
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

SzczegółyNaczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
25 września 2019 r. o godz. 11:00
w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3, 20-078 Lublin, w sali szkoleniowej nr 216 (II piętro), odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 54/7 o powierzchni 0,3311 ha, ujawnioną w księdze wieczystej o nr LU1P/00074359/5, poł. w Nałęczowie przy ul. Spółdzielczej (wjazd na działkę odbywa się od strony ul. Lasockiego). Działka o kształcie wielobocznym, zbliżonym do litery "L", część środkowa foremna - zbliżona do kwadratu. Działka niezagospodarowana, porośnięta samosiejkami, roślinnością trawiastą.
Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega ograniczeniom przewidzianym w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Oszacowana wartość wynosi 912 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowanej wartości, tj. 638 400,00 zł.
Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 91 200,00 zł.
Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.
Kontakt w sprawie: tel. (81) 464 24 55 lub (81) 464 24 76.
33941042
drukuj ogłoszenie