Ogłoszenie

Licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Sobkowie przy ul. Spółdzielczej 4A /1

świętokrzyskie, Subkowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Subkowo, świętokrzyskie
Powierzchnia
72,87 m2
Cena
83 056 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-09-2019
Numer ogłoszenia
33941050
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-300 Jędrzejów
Ulica
11-go Listopada 3
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu
27 września 2019 roku
w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada 74, odbędą się
- godz. 10:00 - KM 870/17 i inne:
DRUGA LICYTACJA
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerami 1 i 2, położonego w Sobkowie przy ul. Spółdzielczej 4A o powierzchni użytkowej 72,87 m2, znajdującego się na parterze budynku parterowego, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki wspólnej z WC, korytarza oraz kotłowni, dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzone są księgi wieczyste o numerach: KW KI1J/00061683/1 i KW KI1J/00061684/8.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 124 583,00 zł.
Cena wywołania wynosi - 83 056,00 zł, wartość rękojmi - 12 459,00 zł.
- Godz. 10:30 - KM 199/18:
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny oraz część budynku gospodarczego z garażem, teren działki jest ogrodzony i zagospodarowany, działka położona jest na terenie wyposażonym w sieć energii elektrycznej, woda ze studni, kanalizacja lokalna z odprowadzeniem do szamba), położonej we wsi Podchojny, gm. Jędrzejów, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem ewidencyjnym 1183 (według księgi wieczystej 1203/2) obręb 23 Podchojny o powierzchni 0,1200 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00023679/2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 202 627,00 zł.
Cena wywołania wynosi - 135 085,00 zł, wartość rękojmi - 20 263,00 zł.
33941050
drukuj ogłoszenie