Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Burmistrz Polic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

zachodniopomorskie, Police

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Police, zachodniopomorskie
Powierzchnia
1 290 m2
Cena
83 000 zł
Numer ogłoszenia
33941111
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-010 Police
Ulica
Stefana Batorego
Osoba kontaktowa
GMINA POLICE

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Polic
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:
POŁOŻENIE
NIERUCHOMOŚCI
NUMER
DZIAŁKI,
POWIERZCHNIA
CENA WYWOŁAWCZA
BRUTTO
(zawiera podatek VAT
w stawce 23 % )
WADIUMMIN.
POSTĄPIENIE
m.Trzebież
obr.5-Trzebież

673/2
1290 m2
83 000,00 zł4 200,00 zł1000,00 zł
Opis nieruchomości: działka położona jest w południowej części miejscowości, przy gruntowej drodze prowadzącej od ulicy Kościuszki. Działka leży w odległości 50 m od ulicy Kościuszki, w której jest pełne uzbrojenie. Otoczenie stanowią tereny zabudowane, ogródki przydomowe i szlak kolejowy. Teren działki w sporej części (ok. 980 m2) zagrożony jest podtapianiem fundamentów. Na działce znajdują się pozostałości po trzech szaletach oraz drewniana zabudowa gospodarcza przeznaczone do usunięcia. Teren przyległy wyposażony jest w następujące urządzenia komunalne: nieutwardzony dojazd, woda.
Dla działki prowadzona jest księga wieczysta SZ2S/00002983/7.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
z Uchwałą Nr XLV/345/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2001 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05.04. 2002r. Nr 14, poz.256) działka nr 673/2 położona jest
w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem 14/13 MJ,U tj. zabudowa mieszkalno-usługowa jednorodzinna. Na terenie tym obowiązują m.in. następujące ustalenia: zabudowa wolnostojąca, powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, usługi wyłącznie nieuciążliwe, teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody, obowiązują pasma i obszary zieleni izolacyjnej bez możliwości zabudowy.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2019r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18 (II piętro, sala konferencyjna).
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach (www.police.p) i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police.
Informacje na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, pok. 212, 210 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-68, 91-43-118-90.
33941111
drukuj ogłoszenie