Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Burmistrz Koluszek ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Koluszki

łódzkie, Koluszki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Koluszki, łódzkie
Powierzchnia
2 879 m2
Cena
295 000 zł
Numer ogłoszenia
33941258
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA KOLUSZKI

SzczegółyBurmistrz Koluszek
ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacje) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie 3 miasta Koluszki, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
- działka nr: 16/11 o pow. 0,2879 ha, cena wywoławcza 295 000,00 zł, wadium 30 000,00 zł,
Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 112.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
w podanej wysokości nie później niż do godz. 12.00 30 września 2019 r., lub na konto Urzędu
nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1
w Koluszkach najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numery ewidencyjne działek. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.
Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Pełna treść ogłoszonenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl(komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.
33941258
drukuj ogłoszenie