Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bodzanów ogłasza II Przetrg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania działki nr 469/1

mazowieckie, Bodzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bodzanów, mazowieckie
Powierzchnia
1 100 m2
Cena
44 400 zł
Numer ogłoszenia
33941271
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA BODZANÓW Z/S

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) ogłasza II - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania działki nr 469/1 o pow. 0,11 ha, na której usytuowany jest budynek dawnego młyna, zlokalizowany we wsi i gminie Bodzanów dla którego prowadzona jest księga wieczysta PL1P/00075080/5. Dojazd do nieruchomości ustanowiony jest przez działkę o nr 468 stanowiącą własność Gminy Bodzanów.
Zgodnie z miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów, który z dniem 31.12.2002 r. stracił ważność, działka stanowiła tereny do zainwestowania w kierunku rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W stosunku do przedmiotowej nieruchomości odbył się:
I przetarg ustny nieograniczony w dniu 28.06.2019 r.
cena wywoławcza nieruchomości - 44.400,00zł. (netto = brutto)
O wysokości postąpienia ponad cenę wywoławczą decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 444,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, sala konferencyjna I piętro.
Wadium w wysokości 10 % (4.440,00 zł.) od ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 13.09.2019 r. (piątek) na konto Urzędu Gminy w Bodzanowie:
Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie 06 9011 0005 0970 0547 2000 0060
(decyduje data wpływu środków na konto tut. urzędu)
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
Wójt Gminy Bodzanów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Wójt Gminy Bodzanów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia podając przyczynę odwołania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu gminy.
Wszelkie informacje w sprawie przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy - pokój nr 8, telefon - 260-70-06 wew. 130.
Bodzanów, dnia 14.08.2019 r.
33941271
drukuj ogłoszenie