Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin ogłasza czwarty ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miasta Strzelin przy ul. Wiosennej.

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gdańsk, pomorskie
Numer ogłoszenia
33941438
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-809 Gdańsk
Ulica
Milskiego 1
Osoba kontaktowa
NETINTERPRESS SEBASTIAN HAWRYŁO

SzczegółyBURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZELIN
OGŁASZA CZWARTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH,
POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA STRZELINA PRZY UL. WIOSENNEJ
Lp.Położenie
-
Arkusz
mapy
Nr
działki
Pow.
działki
Oznaczenie
użytków
i klas
Przeznaczenie
w miejscowym
planie
zagospoda-
rowania
Przestrzennego
"STRZELIN-
GĘSINIEC-
OSIEDLE
PARKOWE"
Wartość
netto

Nr
księgi
wieczystej
1.15/121148 m2RIVa-
0,0044 ha
RV-
0,1104 ha
04MN, D1/279 406,25WR1T/00016359/4
2.Strzelin15/131277 m2RIVb-
0,0062 ha
RV-
0,1215 ha
04MN, D1/288 329,01
3.-15/141365 m2RIVb- 0,0351 ha
RV- 0,1014 ha
04MN, D1/294 415,86
4.2915/171306 m2RIVa-
0,0072 ha
RIVb-
0,0969 ha
RV- 0,0265 ha
04MN, D1/2
90 334,86
5.15/18954 m2RIVb-
0,0841 ha
RV-
0,0113 ha
04MN, D1/2
65 987,46
6.15/19964 m2RIVb-
0,0677 ha
RV-
0,0287 ha
04MN
66 678,92
7.15/201479 m2RIVb-
0,1479 ha
04MN, D1/2
102 301,43
8.15/211251 m2RIVa-
0,0656 ha
RIVb-
0,0595 ha
04MN
86 530,29
Czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Wiosennej w Strzelinie, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "STRZELIN- GĘSINIEC- OSIEDLE PARKOWE" pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, odbędzie się
dnia 24 września 2019 r. (środa) o godz. 11.00 w sali nr 24 Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11.
Pierwszy przetarg wyznaczony był na dzień 22 sierpnia 2018r. Drugi przetarg wyznaczony był na dzień 19 lutego 2019r. Trzeci przetarg wyznaczony był na dzień 08 maja 2019r.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej netto przypisanej do konkretnej nieruchomości (kolumna 7) należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 września 2019r. na konto Gminy Strzelin Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie nr 84 9588 0004 0000 7780 2000 0060. Przy wpłacie wadium należy podać nr konta, na które w razie jego zwrotu będzie można dokonać przelewu.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej UMIG Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.plw zakładce "Przetargi na mienie komunalne" oraz na tablicy ogłoszeń w UMIG
w Strzelinie (II piętro).
Szczegółowe informacje nt. gminnych nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Urbanistyki i Rolnictwa UMiG w Strzelinie (pokoje nr 44 i 45), pod nr tel. 71 39 21 971
wew. 142, 143.
www.infopublikator.pl
33941438
drukuj ogłoszenie