Ogłoszenie

II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Zgorzeleckiego TBS sp. z o. o., w Zgorzelcu przy ulicy Łużyckiej

dolnośląskie, Zgorzelec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zgorzelec, dolnośląskie
Numer ogłoszenia
157037
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE ZARZĄDU ZGORZELECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o., w Zgorzelcu przy ulicy Łużyckiej (okolice byłego obozu jenieckiego STALAG VIIIA) z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 28 października 2019 roku do godziny 10:00 w siedzibie Spółki w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 1 pokój 307, 3 - piętro.

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości niezabudowane:

działki numer 2/80, 2/81, 2/82, 2/83, 2/84, 2/85, 2/86, 2/87, 2/88, 2/89, 2/90, 2/91, 2/92, 2/93, 2/94, 2/95, 2/96, 2/97, 2/98, 2/99, 2/100, 2/101 i 2/102 o łącznej powierzchni 51.708 m2 (obręb ewidencyjny nr 010, arkusz map 5)

Cena wywoławcza: 1.600.000,00 zł netto
Wadium: 80.000,00 zł

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT (23%).

Księgi wieczyste numer nr JG1Z/00037364/8 i JG1Z/00037365/5, w której wpisane są ww. nieruchomości, w dziale III i IV są wolne od wpisów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu. Wadium w wysokości 80.000,00 zł wyłącznie w formie przelewu bankowego powinno być dokonane odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Konto TBS-Zgorzelec sp. z o.o. PKO BP S.A. nr 68 1020 2137 0000 9602 0056 1282. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości - działki od nr 2/80 do 2/102Dodatkowe informacje: TBS-Zgorzelec sp. z o.o., Zgorzelec, ul. Warszawska 1/ 307, tel. 75 64 88 330.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu działki znajduje się w obszarze oznaczonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i dróg wewnętrznych oraz znajduje się na nich nieprzekraczalna linia zabudowy (szczegóły w wypisie z MPZP oraz w regulaminie i warunkach przetargu na stronie internetowej Spółki).

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń TBS-Zgorzelec sp. z o.o. oraz opublikowano na stronie www.tbs-zgorzelec.pl w zakładce: PRZETARGI

 

 

drukuj ogłoszenie