Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego we Włocławku, ul. Starodębska 29/29

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Włocławek, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
37,5 m2
Cena
91 950 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-09-2019
Numer ogłoszenia
33942077
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
P.O.W. 21A
Email
wloclawek1@komornik.pl
Strona www
www.komornikwloclawek.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński (tel. 54 231 29 10, fax 54 232 03 32) ogłasza, że: dnia 25.09.2019 r. o godz. 8.10 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 20 w sali nr A 18, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
położonej:
87-800 Włocławek, Starodębska 29/29,
lokal mieszkalny o pow. 37,50 m kw., wraz ze związanym z tym prawem udziałem w wysokości 38/1491 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz w tej samej wysokości w części działki gruntu nr 163/3 KM 52 o pow. 1272 m kw. w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej WL1W/00043191/3. Do lokalu przyporządkowane jest pomieszczenie piwnicy w budynku stanowiące część wspólną właścicieli lokali,
dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WL1W/00077123/3].
Suma oszacowania wynosi 122 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 950,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Ochrony Środowiska SA o. Włocławek 77 1540 1069 2001 8718 2692 0001. Rękojmia musi wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 24.09.2019 r.
(w tytule wpłaty proszę wskazać imię i nazwisko wpłacającego rękojmię oraz numer sprawy Km 1055/16).
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
33942077
drukuj ogłoszenie