Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej we Włocławku, ul. Przechodnia 7

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Włocławek, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
693 m2
Cena
237 866,67 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-10-2019
Numer ogłoszenia
33942089
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
P.O.W. 21A
Email
wloclawek1@komornik.pl
Strona www
www.komornikwloclawek.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński (tel. 54 231 29 10, fax 54 232 03 32) ogłasza, że: dnia 15.10.2019 r. o godz. 14.00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 20 w sali nr A 148, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości - grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość
położonej:
87-800 Włocławek, Przechodnia 7,
Nieruchomość położona na działce gruntu nr 41/11 KM 50, o pow. 693 m kw. Na nieruchomości usytuowany jest budynek dawnego kina Polonia. Działka w użytkowaniu wieczystym do dnia 25.12.2089 r. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej z ulicy Przechodniej o szerokości około 1,50 m. Fragment budynku na opisywanej nieruchomości posadowiony jest na działce sąsiada nr 41/3, na powierzchni około 7 m kw. Na podstawie informacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku obiekt dawnego kina Polonia znajduje się w dzielnicy Starego Miasta Włocławka, wprowadzonej do rejestru zabytków decyzją z dnia 30.09.1957 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy pod numerem A/1560. Lokalizacja nieruchomości wymaga zatem, aby wszelkie prace na nieruchomości uzgadniać z Konserwatorem Zabytków
dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WL1W/00039425/2].
Suma oszacowania wynosi 356 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 237 866,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 35 680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Ochrony Środowiska SA o. Włocławek 77 1540 1069 2001 8718 2692 0001.
Rękojmia musi wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 14.08.2019 r.
(w tytule wpłaty proszę wskazać imię i nazwisko wpłacającego rękojmię oraz numer sprawy Km 333/18)
PODATEK PCC: sprzedaż nieruchomości podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości (2% wartości rynkowej nieruchomości).
UWAGA: Z powodu braku kontaktu z dłużnikiem i dokumentacji podatkowej, w przypadku uznania przez Urząd Skarbowy, że sprzedaż nieruchomości podlega podatkowi VAT, w cenie nabycia zawarty będzie podatek VAT.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
33942089
drukuj ogłoszenie