Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Imielin”
ogłasza konkurs ofert 
na wynajęcie pawilonu przy ulicy Dereniowej 8 w Warszawie

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Imielin” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie pawilonu przy ulicy Dereniowej 8 w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Dereniowa 8, Warszawa, mazowieckie
Powierzchnia
1 129 m2
Cena
20 000 zł
Numer ogłoszenia
157052
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-776 Warszawa
Ulica
Malinowskiego 8

Szczegóły


 Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Imielin"
02-776 Warszawa, ul. Malinowskiego 5

ogłasza konkurs ofert
na wynajęcie pawilonu przy ulicy Dereniowej 8 w Warszawie
o powierzchni użytkowej 1 129,70m2
i powierzchni zabudowy 1 355,90m2

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium w wysokości 20.000,- złotych na konto Spółdzielni w banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. IX O/Warszawa nr 18 1240 1125 1111 0000 0345 4893 w terminie do dnia składania ofert. Preferowana działalność usługowo-handlowa.
Oferty z proponowaną stawką czynszu najmu, dowodem wpłaty wadium, rodzajem działalności i zaświadczeniami typu: NIP, REGON, wypisem z CEIDG lub KRS, sprawozdaniem finansowym za 2018 r. wraz z raportem badania biegłego, zaświadczeniem z ZUS i US o braku zaległości, oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem wynajmowania lokali użytkowych w SMB „Imielin" oraz oświadczeniem o zapoznaniu się ze stanem technicznym pawilonu, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na wynajęcie pawilonu przy ulicy Dereniowej 8 w Warszawie" w sekretariacie Spółdzielni, ul. Malinowskiego 5, pok. 25, w terminie do 10 września 2019 r. (wtorek). Rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzedzą negocjacje z poszczególnymi oferentami.
Proponujemy zawarcie umowy na czas określony 5 lat z możliwością przedłużenia na dalszy okres. Poza proponowaną przez Oferenta stawką czynszu najmu, obowiązują opłaty za media (zimna woda i wywóz nieczystości), użytkowanie wieczyste gruntu i podatek od nieruchomości. Remont i adaptacja lokalu na koszt oferenta. Zawarcie umowy warunkujemy wpłatą kaucji (czynsz najmu + obowiązujące opłaty za 3 miesiące brutto), złożeniem oświadczenia w trybie art. 777 §1 pkt.4 i §2 Kodeksu postępowania cywilnego.
Dodatkowych informacji można uzyskać w dziale członkowsko-lokalowym, pok. 32 i 33, tel. 22 644-55-15, 22 644-81-53, 22 641-59-91,92 w. 106 lub 119.

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie