Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości OSM w Janowie Lubelskim sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomości upadłego

lubelskie, Janów lubelski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Janów lubelski, lubelskie
Powierzchnia
542 m2
Cena
20 220,75 zł
Numer ogłoszenia
33942587
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Janowie Lubelskim prowadzącego działalność gospodarczą sprzeda z wolnej ręki
w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty za cenę nie niższą od ceny, na którą zgodę wydał Sędzia-komisarz nieruchomość upadłego,
Lp.Przedmiot sprzedażyMinimalna cena
1Nieruchomość położoną w m. Błażek składającą się z działki ew. nr 715/1 o powierzchni 0.0542 ha, zabudowaną murowanym budynkiem o powierzchni zabudowy 93m220 220,75 zł
Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją: "oferta na zakup nieruchomości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Janowie Lubelskim"
należy składać do dnia 9 września 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres:
Syndyka masy upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Janowie Lubelskim tj. ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin.
Bliższe informacje na temat oferowanego przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu 886 523 359.
Warunkiem niezbędnym do udziału w procedurze sprzedaży jest wpłata na konto masy upadłości przed złożeniem oferty kaucji w wysokości 10% minimalnej ceny, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej oferty i ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku wycofania się oferenta od zawarcia umowy. Z zastrzeżeniem wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży oraz poniesienia kosztów notarialnych.
Wpłaty należy dokonać na rachunek numer:
19 8025 0007 0710 5816 2000 0010
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.
33942587
drukuj ogłoszenie