Ogłoszenie

SYNDYK zaprasza do składania ofert na nabycie gruntów o łącznej powierzchni 6,0977ha przeznaczone do użytkowania rolniczego

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
609 770 m2
Cena
533 800 zł
Numer ogłoszenia
157063
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
26-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły
SYNDYK

zaprasza

do składania ofert na nabycie gruntów o łącznej powierzchni 6,0977ha przeznaczone do użytkowania rolniczego, dla których prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Olsztynie:
OL1O/00029317/7obejmująca działki działki o numerach: 64/17 pow. 1,8072ha;
95/4 o pow. 0.0200ha; 95/5 o pow. 0,0564ha; 124/4 o pow. 0,4775ha;
80/4 o pow. 0,4879ha; 392/7 o pow. 0,0636ha;
OL1O/00149555/4 obejmująca działki o numerach:
179/1 o pow. 0,8989ha; 386/1 o pow.1,2380ha;
OL1O/00150074/8 działki o numerach:176/18 o pow. 0,8498ha;176/19 o pow. 0,1697ha; 141/4 o pow. 0,0095ha; 141/5 o pow. 0,0092ha; 133 o pow. 0,0100ha.
Cena oszacowania 533 800zł.
Oferty dotyczące powyższych nieruchomości zawierające cenę z podaniem pełnych danych nabywcy wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 5% oferowanej ceny netto należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA -Wymój" na adres biura syndyka: 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 45B/6. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy masy upadłości Banku PKO SA I Oddział w Mrągowie nr 90 1240 1617 1111 0000 1370 2571 . Wpłacone wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia wybranego oferenta. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 września 2019r o godz. 15.00. Wybór oferenta dokonany zostanie w oparciu o kryterium najwyższej oferowanej ceny.
 

drukuj ogłoszenie