Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek Kancelaria Komornicza nr I w Nowej Soli ogłasza pierwszą licytację nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego Nowa Sól, ul. Kuśnierska 1.

mazowieckie, Nowa sól

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nowa sól, mazowieckie
Powierzchnia
36,49 m2
Cena
78 200 zł
Numer ogłoszenia
33942869
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-100 Nowa sól
Ulica
Długa 4a
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W NOWEJ SOLI DANIEL CHŁOPEK

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek Kancelaria Komornicza nr I w Nowej Soli (tel. 68 387 20 74) ogłasza, że:
*) w dniu 11.10.2019 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 110, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 3 o powierzchni użytkowej 36,4900 m2 wraz z udziałem wynoszącym 95/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali opisanych w KW nr 34539, położonego: 67-100 Nowa Sól, ul. Kuśnierska 1, powiat nowosolski, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 56325 [NKW ZG1N/00056325/6].
Lokal nr 3 znajduje się na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Nowej Soli przy ul. Kuśnierskiej, na działce ewidencyjnej o nr 470/1. Jest to strefa śródmiejska (zaplecze centrum miasta) przy bocznej ulicy miejskiej o niewielkim natężeniu ruchu. Teren w pełni uzbrojony (sieci: wodna, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna). Budynek mieszkalny wybudowany został w 1889 roku w technologii tradycyjnej. Jest to budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. W skład lokalu wchodzą: pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 36,49 m2. Łazienka i przedpokój wydzielone zostały odpowiednio z pokoju i kuchni. Ponadto z przedpokoju wybito przejście do WC, które stanowi część wspólną nieruchomości, a zaanektowane zostało na potrzeby przedmiotowego lokalu. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. W ramach nabytego udziału właściciel lokalu ma prawo do korzystania z części wspólnych budynku, w tym ubikacji, piwnicy i komórki w podwórzu. Wejście do lokalu z wspólnego korytarza. Lokal po przeprowadzonym remoncie. Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie piecowe (tylko w pokoju jeden piecyk żeliwny węglowy przenośny), w lokalu jest przygotowana instalacja pod ogrzewanie CO gazowe. Stan elementów wykończenia i wyposażenia lokalu dobry. Układ funkcjonalny - dość dobry. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 15.10.2018 roku).
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 78 200,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 650,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02 2030 0045 1110 0000 0028 0690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika. W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2015, poz. 626), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC.
*) w dniu 25.10.2019 r. o godz. 11.30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 36,34 m2 wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem strychu (pomieszczenie nr 102) o powierzchni 53,60 m2 oraz pomieszczeniem w budynku gospodarczym B (pomieszczenie nr 03) o powierzchni 28,70 m2 wraz z udziałem wynoszącym 363/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali opisanych w KW nr 4353, położonego na parterze budynku mieszkalnego A przy ulicy Żagańskiej 63 w Podbrzeziu Górnym, gm. Kożuchów, pow. nowosolski,
dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 55308 [NKW ZG1N/00055308/4].
Działka nr 308/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym (w księdze wieczystej oznaczonym "A") oraz budynkiem gospodarczym (w księdze wieczystej oznaczonym "B"). Budynek mieszkalny wybudowany został w latach przedwojennych, w technologii tradycyjnej. Jest to obiekt parterowy z poddaszem strychowym i dobudówką (z stropodachem płaskim) przy zachodniej ścianie szczytowej. Program użytkowy budynku: 2 lokale mieszkalne (jeden w lewej części budynku oraz drugi licytowany w prawej części budynku). Na lokal składają się: 1 pokój, kuchnia, łazienka i hol o powierzchni użytkowej 36,34 m2. Układ funkcjonalny ustalony na podstawie szkicu lokalu (szkic w dokumentach księgi wieczystej): z holu przejście do łazienki i kuchni, kuchnia przejściowa dla
pokoju. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie na strychu o powierzchni użytkowej 53,60 m2. Na wspólnej nieruchomości poza budynkiem mieszkalnym "A" położony jest budynek gospodarczy "B". Jest to obiekt również z okresu przedwojennego, zrealizowany w technologii tradycyjnej. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 22.12.2014 roku).
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 24 300,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 225,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2430,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02 2030 0045 1110 0000 0028 0690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika. W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2015, poz. 626), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC.
*) w dniu 29.10.2019 r. o godz. 11.15 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w postaci działki gruntu stanowiącej zurbanizowane tereny niezabudowane, oznaczonej numerem geodezyjnym 2/111, położonej 67-100 Nowa Sól, ul. Piłsudskiego, powiat nowosolski, województwo lubuskie, o łącznym obszarze 8,4131 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 32895 [NKW ZG1N/00032895/8].
Nieruchomość położona jest w kompleksie działek, które w przeszłości stanowiły jeden zakład (DOZAMET) przypisany do ul. Piłsudskiego. Obszar tego kompleksu rozciąga się od ul. Piłsudskiego (strona wschodnia) do terenów rolnych i ogrodów działkowych, tj. terenów poza obszarem zainwestowania miejskiego (strona zachodnia). Od strony północnej kompleks ten przylega do rzeczki Czarna Struga. Od strony południowej graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Kompleks ten położony jest na pograniczu strefy śródmiejskiej z strefą pośrednią. W północno-wschodniej części kompleksu położona jest ww. nieruchomość. Od strony zachodniej i południowej działka nr 2/111 graniczy z nieruchomościami o podobnej funkcji wyznaczonej w planach zagospodarowania przestrzennego. Od strony północnej działka przylega do terenów zieleni izolacyjnej wzdłuż rzeczki Czarna Struga. Od strony wschodniej za nieruchomością znajdują się tereny niezabudowane - rolne. Kompleks jako całość posiada pełne uzbrojenie. Wydzielenie działek niezabudowanych skutkuje brakiem przyłączy, jest jednak możliwość ich doprowadzenia. Drogi w obrębie kompleksu są w większości utwardzone, ale zniszczone. Dojazd możliwy jest zjazdem z ronda przy ulicy Piłsudskiego i dalej drogami w obrębie kompleksu. Działka nr 2/111 sklasyfikowana jest jako teren zurbanizowany niezabudowany. Jest częściowo porośnięta krzewami i drzewami. Jej zdecydowanie większa część położona jest na obszarze byłego składowiska piasków formierskich. Na dzień oględzin, tj. 27.11.2018 roku na działce znajdowały się hałdy ziemi z gruzem oraz odpadami poprodukcyjnymi z odlewni żeliwa, doły i miejscami dziko rosnące krzewy. Teren jest oczyszczany i rekultywowany (plantowany) przez firmę zewnętrzną. Nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej. Nie został ustalony przebieg drogi koniecznej dla przedmiotowej nieruchomości. Otaczają ją inne nieruchomości, które stanowią: nieruchomości zabudowane, niezabudowane oraz droga wewnętrzna mająca swój początek przy ul. Piłsudskiego (droga publiczna), która wchodzi w głąb kompleksu i dochodzi do licytowanej nieruchomości. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 10 grudnia 2018 r.)
Suma oszacowania wynosi 2 221 380,00 zł (z VAT),
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 666 035,00 zł (z VAT)
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 222 138,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02 2030 0045 1110 0000 0028 0690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.
33942869
drukuj ogłoszenie