Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Radomsku, Zgierzu, Myśliborzu i Gryfinie

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Powierzchnia
3 378 m2
Numer ogłoszenia
33943305
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SKJ SZYBKOWSKI KUŹMA JELEŃ SP.J.

SzczegółyPRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W RADOMSKU, ZGIERZU, MYŚLIBORZU I GRYFINIE
Projekt 2010 sp. z o.o. oraz Invest 700 sp. z o.o. ogłaszają przetargi (ustne, nieograniczone) na sprzedaż następujących nieruchomości:
1. Centrum handlowe Baszta, to jest nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem na nim posadowionym, położona w Radomsku przy ul. Krakowskiej 29-37, składająca się z działek: (i) nr 176 o pow. 3378 m2 , obręb ew. 26, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1R/00007763/2; (ii) nr 312/1 o pow. 1411 m2 , obręb ew. 26, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1R/00037550/5; oraz (iii) nr 312/3 o pow. 803 m2 , obręb ew. 26, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1R/00037566/0; Powierzchnia użytkowa CH wynosi 2914,98 m2 .
2. niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 17, oznaczona w ewidencji gruntów nr 339/2 o pow. 2944 m2 , obręb ew. 122, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00092801/4;
3. niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Myśliborzu przy ul. 1 Maja, oznaczona w ewidencji gruntów nr 401 o pow. 2569 m2 , obręb ew. 2, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00001848/0; nieruchomość posiada pozwolenie na budowę pawilonu handlowego;
4. niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Gryfinie przy ul. Słowiańskiej, oznaczona w ewidencji gruntów nr 285 o pow. 3160 m2 , obręb ew. 3, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00064554/0; nieruchomość posiada pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego i parkingów.
Wszystkie nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Sprzedaż nieruchomości w Zgierzu, Myśliborzu i Gryfinie uczestnikom, którzy wygrają przetargi, zostanie dokonana pod warunkiem niewykonania prawa pierwokupu przez właściwe gminy. Sprzedaż nieruchomości w Radomsku uczestnikowi, który wygra przetarg, zostanie dokonana pod warunkiem nieskorzystania przed podmiot uprawniony z prawa pierwszeństwa nabycia tej nieruchomości (o ile będzie to mieć zastosowanie). Cena wywoławcza dla poszczególnych nieruchomości: - Radomsko: 9.000.000 złotych - Zgierz: 500.000 złotych - Myślibórz: 500.000 złotych - Gryfino: 1.000.000 złotych Do ceny sprzedaży gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zbycia. Przetargi odbędą się 25 września 2019 r. o godz. 12:00 w Warszawie w hotelu Mariott Courtyard Warszawa (ul. Żwirki i Wigury 1). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla danej nieruchomości, na rachunek depozytowy nr 02 2490 0005 0000 4600 4300 4467 na rzecz Kancelarii Notarialnej Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski, Michał Błaszczak, Monika Fyk, Tomasz Merta Notariusze spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa tytułem "Wadium Radomsko"/"Wadium Zgierz"/"Wadium Myślibórz"/"Wadium Gryfino" w terminie do 24 września 2019 r. do końca dnia (decyduje data wpływu wadium na rachunek depozytowy). Wpłata wadium zostanie potwierdzona protokołem notarialnym. Protokół z przyjęcia wadium do depozytu powinien zostać spisany niezwłocznie po wpłacie wadium, najpóźniej w dniu przetargu w godzinach 8-11:00 w miejscu odbycia przetargów (hotel Mariott Courtyard Warszawa). Istnieje możliwość podpisania protokołu w kancelarii notarialnej przed dniem przetargu, po uprzednim umówieniu terminu z kancelarią. Pełna treść ogłoszenia, w tym warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://skjlegal.pl/pl/ w zakładce,, Aktualności". Pozostajemy do dyspozycji pod adresem e-mail: katarzyna.boryn@skjlegal.pl agnieszka.kuzma@skjlegal.pl oraz pod nr tel.: 022 627 32 60. Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po uprzednim uzgodnieniu terminu, a także przeglądania dokumentów ich dotyczących w siedzibie kancelarii SKJ Szybkowski Kuźma Jeleń w Warszawie przy Al. Róż 10 lok. 9 lub udostępnienia ich za pośrednictwem platformy Onedrive. Projekt 2010 sp. z o.o. oraz Invest 700 sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz do odwołania lub unieważnienia przetargu.
33943305
drukuj ogłoszenie