Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Focus Park Gliwice zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości lub ich części położonych w Gliwicach pomiędzy...

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gliwice, śląskie
Numer ogłoszenia
157075
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
03-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zaprasza do składania ofert na zakup:

nieruchomości lub ich części położonych w Gliwicach pomiędzy ulicami: Piwną, Mitręgi, Jagiellońską i Szarą, za cenę nie niższą niż: 309,00 zł. za 1m2
powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług VAT

Przedmiotową nieruchomość stanowi prawo wieczystego użytkowania:
- działki nr 300 o pow.: 25.001m2 (KW GL1G/00060190/3)
- działki nr 302 o pow.: 2.354m2 (KW GL1G/00091486/1)
- działki nr 303 o pow.: 14.579m2 (KW GL1G/00091486/1)
- działki nr 304 o pow.: 1.080m2 (KW GL1G/00091486/1)
- działki nr 305 o pow.: 1.794m2 (KW GL1G/00091486/1)
- działki nr 306 o pow.: 937m2 (KW GL1G/00091486/1)
- działki nr 307 o pow.: 7.732m2 (KW GL1G/00091486/1)
- działki nr 308 o pow.: 7.825m2 (KW GL1G/00091486/1)
o łącznej powierzchni: 61.302m2.

1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, w tym: operat szacunkowy nieruchomości oraz (Instrukcja) wytyczne do składania ofert można uzyskać na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl (zakładka: oferta sprzedaży nieruchomości) oraz za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl lub pod nr tel.: 602 154 063 oraz 694 862 927
2. Oferty pisemne opracowane wg (instrukcji) wytycznych do składania ofert z proponowaną: wielkością nieruchomości (nr działki, nr KW, ceną, terminem i sposobem zapłaty składać należy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją „Oferta sprzedaży nieruchomości - FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej"
3. Jednocześnie syndyk masy upadłości zastrzega, iż sprzedaż działek wywołuje następujące skutki (zobowiązania) dla nabywcy:
a) w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 300 - nabywca prawa użytkowania wieczystego działki nr 300 ustanawia nieograniczoną w czasie, nieodpłatną służebność gruntową przejścia i przejazdu w pasie o szerokości 10m, biegnącym prostopadle od granicy działki nr 300 z działką nr 305 do granicy działki nr 300 z drogą publiczną - ul. Jagiellońską, przy czym w miejscu włączenia do ruchu ul. Jagiellońskiej, posadowionego na przedłużeniu ul. Św. Katarzyny, szerokość pasa służebnego celem wykonania zjazdu wraz z chodnikiem wynosić będzie co najmniej 11 metrów, na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działek nr: 304, 301, 305, 302, 303, 306, 307 i 308, obręb Centrum, objętych KW Nr GL1G/00091486/1
b) w przypadku sprzedaży łącznej prawa użytkowania wieczystego działek nr: 302, 303, 304, 305, 306, 307 i 308, obręb Centrum - nabywca prawa użytkowania wieczystego działek nr: 302, 303, 304, 305, 306, 307 i 308 - ustanawia na działkach nr: 303 i 305 nieograniczoną w czasie, nieodpłatną służebność gruntową przejścia i przejazdu wg poniższego przebiegu:
- w zakresie działki nr 305 w pasie na całej szerokości działki biegnącym od miejsca stanowiącego przedłużenie drogi wewnętrznej planowanej w pasie służebności na działce nr 301 aż do granicy działki nr 305 z działką nr 300, na rzecz działki nr 301
- w zakresie działki nr 303 w pasie o szerokości 5 m biegnącym wzdłuż granicy działki nr 303 z działką nr 305 - jako poszerzenie pasa służebności biegnącego po działce nr 305, w celu połączenia z drogą wewnętrzną zaplanowaną w pasie służebności biegnącym po działce nr 300 w kierunku ul. Jagiellońskiej, na rzecz działek nr 301
4. Syndyk zastrzega sobie prawo do:
- swobodnej oceny ofert z uwagi na interes ekonomiczny i społeczny zbywanych nieruchomości
- ukształtowania warunków sprzedaży w sposób zapewniający zbycie jak największej powierzchni nieruchomości za jak najwyższą cenę
- odstąpienia od przyjmowania i oceny ofert bez podania przyczyny

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: