Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KUJAWY” z siedzibą w Barcinie przy ul. Mogileńskiej 1 ogłasza przetarg w formie ustnej licytacji

kujawsko-pomorskie, Barcin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Barcin, kujawsko-pomorskie
Numer ogłoszenia
157076
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KUJAWY" z siedzibą w Barcinie przy ul. Mogileńskiej 1 ogłasza przetarg w formie ustnej licytacji na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu:

1. Lokal mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 2/22 w Barcinie o powierzchni użytkowej 37,50 m2. Cena wywoławcza 82.200,00 zł. Wysokość wadium 8.220,00 zł.

Wysokość ceny wywoławczej ustalono na podstawie operatu szacunkowego określonego przez rzeczoznawcę. Wadium stanowi 10% ceny wywoławczej.
Uczestnik winien wpłacić wadium w kasie Spółdzielni w terminie do dnia 13 września 2019 roku do godz. 8.30.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2019 roku:
godz. 9.00 - na lokal mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 2/22 w Barcinie
w siedzibie administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Barcinie w budynku przy ul. Mogileńskiej 1.

Licytanci przybyli na przetarg muszą przedstawić Komisji:
- dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość,
- dowód wpłaty wadium w wymaganej wysokości i w wymaganym terminie.
Potencjalni nabywcy mogą dokonać wizji lokalu przy udziale pracownika Spółdzielni po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu oraz zapoznać się z warunkami przetargu.

Spółdzielni przysługuje prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

 

drukuj ogłoszenie