Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 52/10, położonej w obrębie Szczytkowice, gm. Trzebnica

dolnośląskie, Szczytkowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczytkowice, dolnośląskie
Powierzchnia
1 035 m2
Cena
46 350 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-09-2019
Numer ogłoszenia
33944419
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-100 Trzebnica
Ulica
pl. Piłsudskiego 1
Osoba kontaktowa
Gmina Trzebnica

SzczegółyPrzetarg nr GGN P/5/2019
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących działki nr 52/7, 52/8, 52/9, 52/10 AM-1 Szczytkowice
Nieruchomości komunalne zostały ujęte w następujących samodzielnych pozycjach przetargowych:
1. ustalił ceny wywoławcze niezabudowanych nieruchomości komunalnych, ujętych w następujących samodzielnych pozycjach przetargowych:
Nr
Poz.
Położeni, obrębGRUNT
NIEZABUDOWANY
Przeznaczenie nieruchomościCena
wywoławcza
Wysokość wadiumgodz. przetarguUwagi
numerpow.
w ha
(zł)(zł)w dniu 26 września 2019 r.
DZ.AMKW
1.Szczytkowice52/71WR1W/000
15850/1
0,1038zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza41.650,004.165,0010.001/6
we współ-
własności
dz. 52/4
o pow
. 0,0616 ha
2.Szczytkowice52/81WR1W/000
15850/1
0,1213

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza44.750,004.475,0010.301/6 we współwłasności dz. 52/4
o pow. 0,0616 ha
3.Szczytkowice52/91WR1W/000
15850/1
0,1136

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza50.750,005.075,0011.001/6 we współwłasności dz. 52/4
o pow. 0,0616 ha
4.Szczytkowice52/101WR1W/000
15850/1
0,1035zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza46.350,004.635,0011.301/6 we współwłasności dz. 52/4
o pow. 0,0616 ha
Szczegółowy opis ww. nieruchomości zawiera ogłoszenie nr GGN P/5/2019 podane do publicznej wiadomości.
Przetargi odbędą się w dniu 26 września 2019 r., o godzinie zgodnie z tabelą, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy pl. Piłsudskiego 1 w sali nr 12.
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości ustalonej w tabeli na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy nr 14 9591 0004 2001 0000 4431 0005, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 roku, wraz z zaznaczeniem numeru przetargu (GGN P/5/2019) oraz numeru pozycji przetargowej, oraz osobiste lub faksem (071-722-78-56) złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy kopii dowodu wpłaty wadium, w terminie do dnia 20 września 2019 roku oraz okazania tego dowodu wpłaty w dniu przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz z przedmiotem przetargu. Z pełną treścią ogłoszenia o przetargu można zapoznać się na stronie: www.bip.trzebnica.ploraz w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.
WIĘCEJ INFORMACJI: Urząd Miejski w Trzebnicy pl. Piłsudskiego 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 52-54 tel. 071 312-06-11 wew. 252-254.
33944419
drukuj ogłoszenie