Ogłoszenie

Licytacja lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu, ul. Rakietowa 9A/3

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rakietowa 9A/3, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
53,71 m2
Cena
215 902,5 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
04-10-2019
Numer ogłoszenia
33944439
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-519 Wrocław
Ulica
Zaporoska 39 nr I
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej Maciej Jankowski

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej Maciej
Jankowski
Kancelaria Komornicza nr IX we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art.
953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
4 października 2019 r. o godz. 09:00
w sali nr 205 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy
ulicy Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego
we Wrocławiu, ul. Rakietowa 9A dla którego księgę wieczystą nr
WR1K/00247928/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla
Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Lokal o powierzchni użytkowej 53,71 mkw,
położony jest na parterze budynku. Wejście do mieszkania bezpośrednio z
klatki schodowej. Lokal składa się z przedpokoju, pokoju z aneksem
kuchennym, łazienki. Do lokalu przynależy również komórka lokatorska .
Okna PCV, rolety antywłamaniowe zewnętrzne. Lokal posiada balkon oraz
taras. Do lokalu przynależy udział 112/10000 w nieruchomości wspólnej,
którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Lokal stanowi własność dłużnika:
CHRABAŃSKI IRENEUSZ
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 287 870,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 215 902,50 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości
10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 28 787,00 zł najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
88 1020 5226 0000 6202 0421 0233 PKO BP S.A. I O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej
nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób
trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem
z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące
egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są
ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na
trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.

K O M O R N I K
Maciej Jankowski
______________________________
33944439
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: