Ogłoszenie

Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Solcu Kujawskim

kujawsko-pomorskie, Solec Kujawski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Solec Kujawski, kujawsko-pomorskie
Numer ogłoszenia
157077
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-08-2019

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Wyciąg z ogłoszenia

BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO

Ogłasza:


1) Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski, położonej w Solcu Kujawskim, przy ul. Tartacznej, nr ew.: 2838 o pow.: 0,0777 ha, objętej
KW nr BY1B/00057170/3.
Cena wywoławcza netto wynosi: 77 700,00 zł
(do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT)
Zaliczka wynosi: 7 770,00 zł (wpłata zaliczki i zgłoszenie udziału w rokowaniach do 24.09.2019r.)
Rokowania odbędą się w dniu 30.09.2019r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.

2) I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Sowiej, nr ew. 2766
o pow. 0,1419 ha, objętej KW nr BY1B/00188063/7.
Cena wywoławcza netto wynosi: 108 700,00 zł
(do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT)
Wadium wynosi: 10 870,00 zł (wpłata do 24.09.2019r.)
Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.

3) Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski, położonej w Solcu Kujawskim, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, nr ew.: 2768 o pow.: 0,1508 ha, objętej KW nr BY1B/00188058/9.
Cena wywoławcza netto wynosi: 100 000,00 zł
(do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT)
Zaliczka wynosi: 10 000,00 zł (wpłata zaliczki i zgłoszenie udziału w rokowaniach do 24.09.2019r.)
Rokowania odbędą się w dniu 30.09.2019r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.

4) Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski, położonej w Solcu Kujawskim, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, nr ew.: 2767 o pow.: 0,1345 ha, objętej KW nr BY1B/00188059/6.
Cena wywoławcza netto wynosi: 95 000,00 zł
(do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT)
Zaliczka wynosi: 9 500,00 zł (wpłata zaliczki i zgłoszenie udziału w rokowaniach do 24.09.2019r.)
Rokowania odbędą się w dniu 30.09.2019r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.


Dodatkowe informacje o przetargach uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7, pokój nr 5, tel.: (52) 387 01 19, e-mail: nieruchomosci@soleckujawski.pl.

Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.

 

 

drukuj ogłoszenie