Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Grupy Sadowniczej Owoc Sandomierski zaprasza do składnia ofert na zakup nieruchomości położonej we Włostowie

lubelskie, Włostów

Najważniejsze informacje

Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Włostów, lubelskie
Powierzchnia
78 668 m2
Cena
900 000 zł
Numer ogłoszenia
33944854
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GRUPA SADOWNICZA OWOC SANDOMIERSKI SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk Masy Upadłości
Grupy Sadowniczej "OWOC SANDOMIERSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy
zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonej
we Włostowie, gmina Lipnik, powiat opatowski na którą składają się:
- prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 40/119 o pow. 78 668m2, nr 40/56 o pow. 16m2, zabudowanych budynkami przeznaczonymi do rozbiórki - KI1T/00036952/3 KI1T/00037061/7,
- prawo własności lokalu mieszkalnego o pow. użyt. 42,81m2, wraz z udziałem 4281/171027 w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz częściach wspólnych budynku - KI1T/00036900/4,
- prawo własności lokalu niemieszkalnego o pow. użyt. 714m2, wraz z udziałem 71400/171027 w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz częściach wspólnych budynku - KI1T/00036905/9,
za cenę nie niższą od ceny wywołania, która wynosi 900 000,00 złotych netto
Oferty - z dopiskiem na kopercie OFERTA - OWOC SANDOMIERSKI - NIERUCHOMOŚĆ należy składać do dnia 30 września 2019r. do godz. 12.00 do Kancelarii Syndyka, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, 691 96 54 03, na stronie www.owoc-sandomierski.pl, bądź w Kancelarii Syndyka, gdzie również można zapoznać się z Regulaminem sprzedaży oraz operatami z oszacowania nieruchomości.
33944854
drukuj ogłoszenie