Ogłoszenie

Burmistz Koluszek ogłasza drugi przetarg ustny nioegraniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 7 miasta Koluszki

łódzkie, Koluszki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Koluszki, łódzkie
Powierzchnia
11 332 m2
Cena
810 000 zł
Numer ogłoszenia
33944889
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA KOLUSZKI

SzczegółyBurmistrz Koluszek
ogłasza:
drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacje) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie 7 miasta Koluszki, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
- działki nr: 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 186/6 o łącznej pow. 1,1332 ha,
cena wywoławcza 810 000,00 zł, wadium 100 000,00 zł,
Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 112.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
w podanej wysokości nie później niż do godz. 12.00 4 listopada 2019 r., lub na konto Urzędu
nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach najpóźniej do dnia 4 listopada 2019 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie
i numery ewidencyjne działek. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.
Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl(komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.
33944889
drukuj ogłoszenie