Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada

warmińsko-mazurskie, Węgorzewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Węgorzewo, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
1 277 m2
Cena
720 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-11-2019
Numer ogłoszenia
33944907
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada. Poprzedni przetarg został przeprowadzony 19.07.2019 r.
- Nr ewid. 580/2,
- Powierzchnia:0,1277 ha.
- Numer księgi wieczystej: OL2G/00023896/6
- Przeznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana murowanym budynkiem podpiwniczonym, z dwiema kondygnacjami naziemnymi i poddaszem częściowo użytkowym, z dachem dwuspadowym, pokrytym dachówką ceramiczną. Rok zakończenia budowy - 1901. Elewacja budynku ceglana i kamienna. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania ( z sieci) oraz gazową. Budynek stanowi obecnie pustostan, z przeznaczeniem do remontu. Ostatnio wykorzystywany był na pobyt pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Teren przy budynku częściowo utwardzony trylinką. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "WĘGORZEWO-ŚRÓDMIEŚCIE" - uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XVII/124/2011 z dnia 30.11.2011 r. teren nieruchomości oznaczony jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - symbol MW.20. Budynek wpisany jest do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW.
- Cena wywoławcza: 720.000,-zł (VAT zw)
- Wysokość wadium: 72.000,-zł - wpłata do 31.10.2019 r..
- Termin i miejsce przetargu: 07.11.2019 r. o godz. 11.00, Urząd Miejski w Węgorzewie, sala narad ( II piętro).
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzewie oraz na stronie internetowej https://bip.wegorzewo.pl/ (zakładka przetargi).
Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, pokój nr 19 lub 18, telefon 87 427 54 19 lub 87 427 54 18.
Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
33944907
drukuj ogłoszenie