Ogłoszenie

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na cele rolno-budowlane położonej w miejscowości Gulinek.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radom, mazowieckie
Cena
158 680 zł
Numer ogłoszenia
33945439
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W RADOMIU JANUSZ POZNAŃSKI

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Janusz Poznański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 października 2019 roku o godz. 12.00 w sali nr XIV w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu VII Wydziału Cywilnego mającego siedzibę w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1, odbędzie się pierwsza licytacja:
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej na cele rolno-budowlane, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 520/2 i 732/4 o łącznej powierzchni 2 ha 5882 m kw. Ww. nieruchomość położona jest w miejscowości Gulinek, gmina Zakrzew (obręb 0002 Gulinek, arkusz nr 1).
Ww. nieruchomość jest własnością dłużnika: Jadwigi Ziętek.
Dla ww. nieruchomości urządzona jest przez Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr RA1R/00056348/2.
Suma oszacowania ww. lokalu wynosi 158.680,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 119.010,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.868,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić: w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na konto komornika: PKO BP SA I o. Radom 27 1020 4317 0000 5902 0087 8462, w gotówce w kasie kancelarii komornika.
'
33945439
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: