Ogłoszenie

Druga licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę położoną w obrębie ewidenc. Chłopowo Gm. Krzęcin.

lubuskie, Chłopowo

Najważniejsze informacje

Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Chłopowo, lubuskie
Powierzchnia
3 004 m2
Cena
106 251,48 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
04-10-2019
Numer ogłoszenia
33944154
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
73-200 Choszczno
Ulica
BOHATERÓW WARSZAWY 11
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W CHOSZCZNIE MONIKA SAWICKA-KOSTIUCZUK

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika
Sawicka-Kostiuczuk ogłasza, że w dniu 4 października 2019r. o godzinie
11.40 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę przy ul.
Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się
druga licytacja
prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 1127/10,
1127/11, 1127/12, 1127/13 o łącznym obszarze 1.2018 ha położone w
obrębie ewidencyjnym Chłopowo gmina Krzęcin. Dla nieruchomości Sąd
Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW SZ1C/00032354/6.
Działka nr 1127/10 o obszarze 3004 m2.
Działka nr 1127/11 o obszarze 3004 m2.
Działka nr 1127/12 o obszarze 3006 m2.
Działka nr 1127/13 o obszarze 3004 m2.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową częściowo utwardzoną.
Nieruchomość położona jest w kompleksie gruntów rolnych i rekreacyjnych.
Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, wykorzystywana rolniczo z
przeznaczeniem w studium pod projektowanie usługi turystyczne. Sąsiednie
nieruchomości z takim samym przeznaczeniem w przeważającej liczbie także
nie są zabudowane. Miejsce atrakcyjne ze względu na walory wypoczynkowe,
bliskość licznych jezior, otoczenie lasów łąk i pól. Nieruchomość
usytuowana jest w odległości kilkuset metrów od jeziora. Działki
posiadają pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 1127/1
oraz 529. Działki nie są uzbrojone - jest niepełne uzbrojenie w
sąsiedztwie terenów w sieć elektroenergetyczną.
Suma oszacowania działki nr 1127/10 wynosi 106 251,48zł, zaś cena
wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70.834,32zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 625,15zł. najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 1127/11 wynosi 106 251,48zł, zaś cena
wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70.834,32zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 625,15zł. najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 1127/12 wynosi 106 322,22 zł, zaś cena
wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70.881,48 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 632,22 zł. najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 1127/13 wynosi 106 251,48zł, zaś cena
wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70.834,32zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 625,15zł. najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej
banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić
także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770
4762
Komornik Sądowy
Monika Sawicka-Kostiuczuk
33944154
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: