Ogłoszenie

Syndyk Masy upadłości Katarzyny Janiuk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie wyboru najlepszej ofery udział w wysokości 3/4 we własności nieruchomości gruntowej

lubelskie, Wesołówska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wesołówska, lubelskie
Powierzchnia
11 700 m2
Cena
9 900 zł
Numer ogłoszenia
33946038
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI KATARZYNY JANIUK

SzczegółySyndyk masy upadłości Katarzyny Janiuk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie wyboru najlepszej oferty -zgodnie z postanowieniem Sędziego - komisarza z dnia 30.07.2019 r. udział w wysokości ? we własności nieruchomości gruntowej stanowiącej teren leśny i rolny ,położony w miejscowości Wesołówka gmina Puchaczów o pow. 1,17 ha obejmujący działki o pow. 0,48 ha,0,32 ha, 0,37 ha za cenę nie niższą niż 9.900,00 zł. . Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/ś w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości KW o nr LU1I/00048202/2.
Z operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w Biurze Syndyka masy upadłości przy Al. Piłsudskiego 9/35 , 20-011 Lublin, codziennie w dni robocze w godzinach 10:00 - 14:00 (Tel 795 698 301). Oferty można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia na w/w adres z dopiskiem "oferta" Decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.
33946038
drukuj ogłoszenie