Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Firmy Handlowej Jago S.A. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wschodniej 23, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Numer ogłoszenia
157111
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk masy upadłości Firmy Handlowej Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książenicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną własność i związanego z gruntem prawa własności budynków, położonych w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie, przy ul. Wschodniej 23, o łącznej powierzchni nieruchomości gruntowych 2,8583 ha i łącznej powierzchni użytkowej budynków 12 549,20 m2, tj.:
a. prawa własności niezabudowanych działek o numerach: 61/3, 69/3, 68/3 i 67/3 o łącznej powierzchni 0,1562 ha, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00061321/8;
b. prawa użytkowania wieczystego działki nr 9/7 o powierzchni 0,2256 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00064016/8, zabudowanej stanowiącymi odrębną własność budynkami kotłowni i budynku technicznego;
c. prawa użytkowania wieczystego działek o numerach: 77/13, 77/15 i 97/9 o łącznej powierzchni 2,4742 ha, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00027446/0, zabudowanych stanowiącymi odrębną własność budynkami chłodni, administracyjno-socjalnym, magazynku hydraulicznego, magazynu materiałów łatwopalnych, wiat i baraku administracyjnego;
d. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 100/3 o powierzchni 0,0023 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00064945/9;
e. prawa odrębnej własności następujących budynków:
i. chłodni o powierzchni użytkowej 7 339,70 m2;
ii. administracyjno-socjalnego o powierzchni użytkowej 911,60 m2;
iii. technicznego o powierzchni użytkowej 3 144,00 m2;
iv. magazynku hydraulicznego o powierzchni użytkowej 16,40 m2;
v. kotłowni o powierzchni użytkowej 362,40 m2;
vi. wiat o łącznej powierzchni użytkowej 775,10 m2.
Cena wywoławcza wynosi 5 559 030,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści złotych) i zostanie powiększona o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi stawkami.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem koperty, w terminie do dnia 30.09.2019 r. na adres: Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Mariusz Reza i Współpracownicy; al. Korfantego 25/V (II p.), 44-100 Gliwice z dopiskiem „JAGO - oferta przetargowa nieruchomość Bydgoszcz, sygn. akt XII GUp 4/12".
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do dnia 2.10.2019 r. na rachunek bankowy: Firma Handlowa Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej; Bank PKO BP S.A.; 75 1020 3714 0000 4302 0371 1405 w wysokości 555 903,00,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzy złote).
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 3.10.2019 r. w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach, w sali 112 o godz. 9:30.
Przetarg pod nadzorem sędziego-komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej 2 oferty spełniają warunki formalne oraz zawierają cenę nie niższą niż 95% najwyższej zaoferowanej, syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji (przetargu ustnego). Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.
Warunki przetargu, ustalone przez sędziego-komisarza oraz operat szacunkowy zawierający szczegółowy opis przedmiotu przetargu, znajdują się w aktach sprawy o sygn. XII GUp 4/12 oraz do wglądu u syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr. tel. +48 32 232 70 55 albo przez e-mail: recepcja_korfantego25@wp.pl.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: