Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż

śląskie, Pszczyna

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Pszczyna, śląskie
Cena
102 170,12 zł
Numer ogłoszenia
157114
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk masy upadłości wyznaczony w postępowaniu upadłościowym Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność" w upadłości z siedzibą w Pszczynie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:


a) nieruchomości położonej w miejscowości Pszczyna, ulica Bieruńska 5, zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym użytkowanym jako piekarnia (KW nr KA1P/00033398/3) wraz z ruchomościami - szczegółowo opisanymi w regulaminie przetargu - za łączną cenę wywoławczą: 102.170,12 zł netto;
b) pakietu ruchomości stanowiących sprzęt komputerowy za łączną cenę wywoławczą: 1.390,65 zł netto;
c) pakietu wierzytelności za łączną cenę wywoławczą: 4.710,00 zł.
1. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 Katowice)
w terminie do dnia 01 października 2019 r. do godz. 15.00. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres.
2. Pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży przedmiotów przetargu znajdują się w regulaminie przetargu. Regulamin przetargu, operaty szacunkowe i opinia w przedmiocie oszacowania przedmiotów przetargu są udostępnione w Katowicach przy ul. Jesionowej 22.
3. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 777 15 05.

 

 

drukuj ogłoszenie