Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Biała Piska, ul. Piłsudskiego

warmińsko-mazurskie, Biała piska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Biała piska, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
21 737 m2
Cena
443 331 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-11-2019
Numer ogłoszenia
33946536
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Nr telefonu
874241369

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Białej Piskiej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska składającej się z działek nr 70,71/1,71/2,71/5,71/6 i 71/7 obręb Biała Piska- miasto, ul. Piłsudskiego Powiat Piski o łącznej
pow. 2,1737 ha, przeznaczonej na cele zabudowy usługowej, objętej KW OL1P/00013214/1.
Cena wywoławcza wynosi: 443 331,00 zł. netto, do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Wadium wynosi: 45000,00 zł.
Termin przetargu 07.11.2019 r. godz. 10.00, termin wpłaty wadium 31.10.2019 r.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej lub pod
nr telefonu 87 4241-369.
Burmistrz Białej Piskiej
Beata Sokołowska
33946536
drukuj ogłoszenie