Ogłoszenie

ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia ofert na zakup nieruchomości w Dąbrowie Górniczej

śląskie, Dąbrowa Górnicza

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
3 Maja 33, Dąbrowa Górnicza, śląskie
Powierzchnia
3 427 m2
Cena
1 100 000 zł
Numer ogłoszenia
157117
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Aleja J. Piłsudskiego 92

Szczegóły


ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna
Aleja J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza

zaprasza do złożenia ofert na zakup nieruchomości, na którą składa się dwubudynkowy obiekt biurowy, oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 81/11 obr. 0003 o pow. 3 427 m2, opisanej w KW KA1D/00029380/1, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. 3 Maja 33.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).

Termin składania ofert: 30.09.2019 roku pod adresem: ArcelorMittal Poland S.A., Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Zarządzania Majątkiem, 41-308 Dąbrowa Górnicza, Aleja J. Piłsudskiego 92.
Szczegółowe informacje na temat w/w składnika majątku oraz obowiązującego podczas postępowania ofertowego Regulaminu można uzyskać w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Zarządzania Majątkiem: tel. 608 032 609 oraz na stronie internetowej: https://poland.arcelormittal.com/nieruchomosci-i-uplynnienia/ pod pozycją: „ Sprzedaż - działka 81/11 obr. 0003 Dąbrowa Górnicza ul. 3 Maja 33". Zamieszczony na stronie internetowej Regulamin jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

 

drukuj ogłoszenie