Ogłoszenie

Wójt Gminy Rewal ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal w Pobierowie i Śliwinie.

zachodniopomorskie, Rewal

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rewal, zachodniopomorskie
Numer ogłoszenia
33946106
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-344 Rewal
Ulica
Mickiewicza 19
Osoba kontaktowa
GMINA REWAL

SzczegółyDziałki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem
WÓJT GMINY REWAL
w oparciu o art. zgodnie z art. 38, art. 40 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801)
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY REWAL
Lp.PołożenieNr działkiPow.
(m2)
Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennegoCena wywoławcza
Brutto (PLN)
Wadium
(PLN)
1.Pobierowo
ul. Mokotowska 7b
SZ1G/00036532/0
445/15519Nieruchomość niezabudowana. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług turystycznych - pensjonaty. Sprzedaż obciążona 23% podatkiem Vat.
Księga wieczysta nieruchomości wolna od obciążeń.
300 00060 000
2.Pobierowo
ul. Moniuszki 29
SZ1G/00027228/0
87/5278Nieruchomość niezabudowana. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług turystycznych. Sprzedaż obciążona 23% podatkiem Vat.
Księga wieczysta nieruchomości wolna od obciążeń.
185 000
35 000
3.Śliwin
Al. Lipowa 1A
SZ1G/00027899/4
69/1962Nieruchomość niezabudowana. Pełne uzbrojenie w drodze. Teren nieobjęty planem zagospodarowania przestrzennego. Można uzyskać warunki zabudowy dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 15% zabudowy, 2 kondygnacje. Sprzedaż zwolniona z podatku Vat.
Księga wieczysta nieruchomości wolna od obciążeń.
170 00030 000
PRZETARG odbędzie się 04 października 2019 roku
o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19.
Wadium należy wpłacić do 30 września 2019 r. na konto Urzędu Gminy Rewal: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14 9376 0001 0010 5242 2002 0009.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Przed przetargiem należy okazać dowód wpłaty wadium w biurze Nr 107 (I piętro) Urzędu Gminy w Rewalu przy ul. Mickiewicza 19. Integralną częścią ogłoszenia jest załącznik Nr 1, w którym zebrano informacje dotyczące zbywanych nieruchomości.
Podpisanie aktów notarialnych nastąpi najpóźniej do dnia 25 października 2019 r. Całość zaproponowanej kwoty należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi strona kupująca. Niestawienie się osoby w terminie najpóźniej do dnia 25 października 2019 r. w celu podpisania aktu notarialnego spowoduje odstąpienie od umowy i utratę wadium. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przesunięcia terminu zawarcia umowy. W przypadku nieruchomości nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego inwestor jest zobowiązany do wystąpienia o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy. Teren z użytkiem rolnym należy wyłączyć z produkcji rolnej przed uzyskaniem decyzji i pozwoleniu na budowę.
Pierwszy przetarg na zbycie działki Nr 445/15 obręb Pobierowo odbył się 19 lipca 2019 r.
Pierwszy przetarg na zbycie działki Nr 87/5 obręb Pobierowo odbył się 19 lipca 2019 r.
Pierwszy przetarg na zbycie działki Nr 69/1 obręb Śliwin odbył się 19 lipca 2019 r.
Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal, pok.107 i 108, tel., (091) 38 49 021, (091) 38 49 019
www.rewal.pl, http://bip.rewal.pl/dokumenty/10445, e-mail: przetargi@rewal.pl.
33946106
drukuj ogłoszenie