Ogłoszenie

TAURON Dystrybucja S.A. zaprasza do przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym Posterunku energetycznym położonej w miejscowości Chocianów, przy ul. 3-go Maja 4.

dolnośląskie, Legnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Legnica, dolnośląskie
Numer ogłoszenia
33947064
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-220 Legnica
Ulica
Partyzantów
Osoba kontaktowa
TAURON DYSTRYBUCJA S.A., ODDZIAŁ W LEGNICY

SzczegółyOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
w Przetargu nieograniczonym
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,
Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000073321
ZAPRASZA
do przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym Posterunku Energetycznym położonej w miejscowości Chocianów, przy ul. 3-go Maja 4, w skład której wchodzi:
- samodzielny lokal użytkowy nr 1, o powierzchni użytkowej 297,43 m?, usytuowany
na parterze i I piętrze budynku po byłym Posterunku Energetycznym Chocianów
wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 78,75 m? oraz udziałem
wynoszącym 64/100 w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości - działce
gruntu nr 151/4 o powierzchni 1476 m?,
- nieruchomość - działka gruntu nr 151/5 o powierzchni 1270 m?, zabudowana
budynkiem garażowym, budynkiem magazynowym oraz budowlami,
tj. ogrodzeniem i utwardzonymi drogami i placami.
Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr LE1U/00066606/2, LE1U/00006102/1.
Cena wywoławcza: 475 490,00 zł netto + należny podatek VAT
(słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
Warunki przetargu wraz z pełną informacją dotyczącą przedmiotu przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej www.tauron-nieruchomości.pl
33947064
drukuj ogłoszenie