Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących działki, obręb Trzebnica.

dolnośląskie, Trzebnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Trzebnica, dolnośląskie
Powierzchnia
1 869 m2
Cena
190 000 zł
Numer ogłoszenia
33946689
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-100 Trzebnica
Ulica
Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Osoba kontaktowa
GMINA TRZEBNICA

SzczegółyPrzetarg nr GGN P/7/2019
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących działki nr: 52/2,52/3,52/4 AM-8, 3 AM-4 obręb Trzebnica
Nieruchomości komunalne zostały ujęte w następujących samodzielnych pozycjach przetargowych:
Nr
poz
Położenie, obrębGRUNT NIEZABUDOWANY
DZ.
numer
AM


KWpow.
w ha
Przeznaczenie nieruchomościCena
wywoławcza
(zł)
Wysokość wadium
(zł)
godz. przetargu w dniu
10.10.2019 r.
Uwagi
1.Trzebnica52/28WR1W/00008538/60,1869Dla przedmiotowego terenu obowiązuje m.p.z.p., przeznaczony pod zabudowę usługową i oznaczony jest symbolem 8U.
190.000,0019.000,0010:30-
2.Trzebnica52/38WR1W/00008538/60,2823Dla przedmiotowego terenu obowiązuje m.p.z.p., przeznaczony pod zabudowę usługową i oznaczony jest symbolem 8U.
267.000,0026.700,0011:00-
3.Trzebnica34WR1W/00008538/60,2851Dla przedmiotowego terenu obowiązuje m.p.z.p., przeznaczony pod zabudowę usługową i oznaczony jest symbolem 8U, a w części pod drogę wewnętrzną i oznaczony symbolem 2KDW308.000,030.800,0011:30-
4.Trzebnica52/48WR1W/00008538/60,3650Dla przedmiotowego terenu obowiązuje m.p.z.p., przeznaczony pod zabudowę usługową i oznaczony jest symbolem 8U.345.000,034.500,0012:00-
Szczegółowy opis ww. nieruchomości zawiera ogłoszenie nr GGN P/7/2019 podane do publicznej wiadomości,
Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2019 r., o godzinie zgodnie z tabelą, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy pl. Piłsudskiego 1 w sali nr 12.Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości ustalonej w tabeli na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy nr 14 9591 0004 2001 0000 4431 0005, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 roku, wraz z zaznaczeniem numeru przetargu (GGN P/7/2019) oraz numeru pozycji przetargowej, oraz osobiste lub faksem (071-722-78-56) złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy kopii dowodu wpłaty wadium, w terminie do dnia 4 października 2019 roku oraz okazania tego dowodu wpłaty w dniu przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz z przedmiotem przetargu. Z pełną treścią ogłoszenia o przetargu można zapoznać się na stronie: www.bip.trzebnica.ploraz w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. WIĘCEJ INFORMACJI: Urząd Miejski w Trzebnicy pl. Piłsudskiego 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 52-54 tel. 071 312-06-11 wew. 252-254.
33946689
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: