Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Sylwestra Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grill Pol w chełmie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej ofery prawa własności nieruchomości

lubelskie, Chełm

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Chełm, lubelskie
Powierzchnia
27 700 m2
Cena
675 000 zł
Numer ogłoszenia
33948029
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GRILL POL SYLWESTER KOWALSKI W UPADŁOŚCI

Szczegóły"Syndyk Masy Upadłości Sylwestra Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grill Pol w Chełmie ( sygn. akt. IX GUp 82/17) , ogłasza sprzedaż z wolnej reki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności:
1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 194, o łącznej powierzchni 2,77 ha położonej w miejscowości Lubieniec, gmina Mełgiew zabudowana budynkiem o łącznej powierzchni 861,70 m2, w tym budynki o charakterze produkcyjno - magazynowym z segmentowym układem chłodni, budynek gospodarczy oraz budynek o charakterze socjalno - biurowym, posadowione na części budowlanej o powierzchni 5000 m2. - nr KW LU1I/00017419/0 za cenę nie niższą niż 675 000,00 zł netto.
2. hali stalowej , produkcyjno - magazynowa o pow. użytkowej 1375 m2 posadowiona na działce gruntu Nr 1789 o powierzchni 8075 m2 stanowiącej prawo wieczystego użytkowania do dnia 28 grudnia 2094 r., położonej we wsi Siedliszcze. - nr KW LU1C/00073656/7 za cenę nie niższą niż 300 000,00 zł.
Powyższe nieruchomości oferowane są do sprzedaży oddzielnie
Pisemne oferty należy kierować w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4 , umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie , z adnotacją którego punku majątku dotyczą :
"Oferta przetargowa na zakup .......... Grill Pol Sylwester Kowalski w upadłości
- NIE OTWIERAĆ"
pod adresem Biuro Syndyka Ul. Metalurgiczna 9 B, 20-234 Lublin, w terminie do dnia 30 września 2019 r. roku godzina 13.30 (liczy się data wpływu oferty do Sekretariatu). Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 798 791 056 lub 691 300 688 lub w biurze syndyka w dni powszednie w godzinach 8:00 - 14.00."
...
33948029
drukuj ogłoszenie