Ogłoszenie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gm. Szprotawa, położonej w Wiechlicach

lubuskie, Wiechlice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wiechlice, lubuskie
Powierzchnia
95 327 m2
Cena
193 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-11-2019
Numer ogłoszenia
33948828
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-300 Szprotawa
Ulica
RYNEK 45
Osoba kontaktowa
GMINA SZPROTAWA URZĄD MIEJSKI W SZPROTAWIE

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu.

BURMISTRZ SZPROTAWY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SZPROTAWA
Położenie działki - Wiechlice, działka nr 280/133 o pow. 9.5327 ha, księga wieczysta nr - ZG1G/00053766/1, cena wywoławcza - 1.930.000,00 zł, wadium - 350.000,00 zł, data i miejsce przetargu - 25 listopada 2019 r. o godzinie 1100 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45 - parter boczne wejście. Przeznaczenie działki - Zgodnie z planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa przyjętego uchwałą Rady Gminy i Miasta w Szprotawie Nr XXXVII/249/97 z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego, Nr 3, poz. 30), zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XXXIX/226/2001 z dnia 11 października 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szprotawa ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, Nr 135, poz. 1476) zmienionej uchwałą XXXVI/238/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26.01.2017 r działka przeznaczona jest pod funkcję produkcyjno - usługową.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Szprotawa i wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w kasie tut. Urzędu, lub na konto Urzędu Miejskiego w Szprotawie PKO BP Oddział w Szprotawie 14 1020 5402 0000 0002 0268 0403. Wadium należy wpłacić w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 20 listopada 2019 roku znajdowało się na koncie Urzędu Miejskiego w Szprotawie. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.
Pełną treść ogłoszenia o przetargu wywieszono na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szprotawie ul. Rynek 45 pok. nr 5 lub 3 tel. 068 376 07 80 lub 068 376 07 95.
Szprotawa, 10 września 2019 r.
33948828
drukuj ogłoszenie