Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Burmistrz Gostynia ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Gostyniu w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego.

wielkopolskie, Gostyń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gostyń, wielkopolskie
Powierzchnia
9 906 m2
Cena
2 000 000 zł
Numer ogłoszenia
33949545
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
63-800 Gostyń
Ulica
Rynek 2
Osoba kontaktowa
GMINA GOSTYŃ

SzczegółyBURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 208/25 o powierzchni 0,9906 ha, położonej w Gostyniu w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00036728/0
Cena wywoławcza: 2.000.000,00 zł netto
wadium: 400.000,00 zł
Nieruchomość niezabudowana, położona na terenie z zauważalnym spadkiem, posiada bezpośredni dostęp do wydzielonych geodezyjnie dróg publicznych klasy dojazdowej (nieurządzonych). Działka nieuzbrojona, teren lokalizacji nieruchomości w pełni wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej w ul. Juliusza Słowackiego i ul. Jana Kasprowicza. Najbliższe otoczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zabudową towarzyszącą, drobne usługi, teren niezabudowany przeznaczony pod inwestycje.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Poznańskiej i osiedla "Pożegowo" w Gostyniu przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny usług.
Nieruchomość nie wykazuje obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad - piwnica).
Wadium należy wpłacić do dnia 25 listopada 2019 roku na konto sprzedającego: Bank BGŻ BNP Paribas S. A. Nr 95 1600 1462 1834 5236 6000 0012 - tytuł przelewu: "wadium na działkę nr 208/25". Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych - na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 10, tel. 65 5752175.
Sprawę prowadzi: Dorota Kusik, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 5752175 / dkusik@um.gostyn.pl
33949545
drukuj ogłoszenie