Ogłoszenie

Burmistrz Koluszek ogłasza pierwszy przetarg ustny nieoganiczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości połozonej w miejscowości Zielona Góra obręb Zielona Góra działki nr 38/3 i 38/1

łódzkie, Koluszki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Koluszki, łódzkie
Powierzchnia
24 833 m2
Cena
685 000 zł
Numer ogłoszenia
33950511
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA KOLUSZKI

SzczegółyBurmistrz Koluszek
ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Zielona Góra, obręb Zielona Góra, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
- działki nr 38/3 i 38/1 o pow. 2,4833 ha, cena wywoławcza 685 000,00 zł,
wadium 69 000,00 zł, postąpienie minimalne 6 900,00 zł.
Nieruchomość znajduje się w terenie nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie ma obowiązującego na ten teren Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek- LsV, RV, RVI, W-LsV, W-RVI, Bi.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej działki, nie później niż do godz. 1200 09 grudnia 2019 r. lub na konto Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S. A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 09 grudnia 2019 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.
Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl(komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.
33950511
drukuj ogłoszenie