Ogłoszenie

Likwidator spółki Polcon.con Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej

wielkopolskie, Więckowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Więckowice, wielkopolskie
Powierzchnia
584 400 m2
Cena
2,5 zł
Numer ogłoszenia
157203
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Likwidator spółki Polcon.con Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej o powierzchni 58,44 ha, położonej we wsi Więckowice w gminie Zabierzów w powiecie Krakowskim.

Nieruchomość składa się z działek nr 207/15 i nr 207/11 (podzielonej obecnie na działki nr 207/16 i nr 207/17) w obrębie ewidencyjnym Więckowice, stanowiących użytki rolne (przede wszystkim grunty orne klasy IIIB oraz łąki trwałe klasy III). Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste nr KR2K/00047554/6 i nr KR2K/00047557/7.

Nieruchomość sprzedana zostanie bez żadnych obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.500.000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, określającej oferowaną cenę nabycia nie niższą od ceny wywoławczej, z dopiskiem „przetarg Polcon.con", w terminie do dnia 14.10.2019 r., do godz. 16:00, na adres: Likwidator Polcon.con Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Armii Krajowej 9A lok. 221, 41-500 Chorzów oraz wpłata wadium w wysokości 5.000 zł na rachunek bankowy spółki nr 50 1090 1694 0000 0001 2112 8594. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi pod wskazanym wyżej adresem w dniu 15.10.2019 r. o godz. 10:00.W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert przeprowadzona zostanie dodatkowa aukcjaustna (licytacja). W licytacji oferenci, którzy złożyli pisemne oferty, będą mogli składać ustnie oferty uzupełniające.

Wszystkich dodatkowych informacji osobom zainteresowanym nabyciem nieruchomości udziela likwidator Polcon.conSp. z o.o. w likwidacji (tel. 603390115, e-mail kancelaria@powiernik.com.pl, adres biura likwidatora ul. Armii Krajowej 9A lok. 221, 41-500 Chorzów).
Regulamin aukcji będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w biurze likwidatora lub pocztą elektroniczną.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą dokonywać oględzin przedmiotu przetargu i zapoznać się z innymi dokumentami po uprzednim uzgodnieniu terminu z likwidatorem.

drukuj ogłoszenie